Klein maar krachtig

Herindelingsgemeente Sûdwest Fryslân tast diep in de reserves om het hoofd boven water te houden. Een artikel met deze strekking stond 16 oktober in de LC. Uit dit artikel blijkt…

Lees verder Klein maar krachtig

“Alleen lukt niets, maar samen lukt alles”

In 2018 is in de raadzaal in Beetsterzwaag een duidelijke wens neergelegd door verschillende initiatiefnemers uit De Tynje; wij willen een MFA en dat regelen we zelf wel. Met bovenstaand…

Lees verder “Alleen lukt niets, maar samen lukt alles”

Hans de Jong stelt vragen over bouwen in Ureterp

In het jaar 2010 zijn de sportvelden, tennisbanen en korfbalvelden in Ureterp aangelegd; het ging om een verplaatsing van de Skoalleane naar de Skieppeleane/ Griene Leane. De raad heeft in…

Lees verder Hans de Jong stelt vragen over bouwen in Ureterp

Woningeigenaren zijn meer vermogend geworden

De WOZ-waarde van woningen in Friesland is gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg deze in een jaar tijd het hardst in de groene gemeente Opsterland (9,3…

Lees verder Woningeigenaren zijn meer vermogend geworden

Op bezoek bij… Museum Opsterlân

Op uitnodiging van Museum Opsterlân zijn we op bezoek geweest. Aanleiding tot de uitnodiging waren de signalen die het museum van de gemeente ontving over de onzekerheid van de subsidiering voor…

Lees verder Op bezoek bij… Museum Opsterlân

Jan van Dalen stelt vragen over Regio Deal en recreatieve fietspaden

Raadslid Jan van Dalen heeft schriftelijke vragen gesteld over het inzetten van Regio Deal gelden voor recreatieve fietspaden. Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.  Is een…

Lees verder Jan van Dalen stelt vragen over Regio Deal en recreatieve fietspaden

Algemene beschouwingen 2020

We zijn halverwege de coalitieperiode 2018-2022. Tijd om terug te kijken, tijd om te beschouwen en tijd om vooruit te kijken. Terugkijkend Positief nieuws is geen nieuws voor de media.…

Lees verder Algemene beschouwingen 2020

Willemijn stelt vragen over toekomst muziekonderwijs Beetsterzwaag

Raadslid Willemijn Bruining heeft schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van muziekonderwijs in Beetsterzwaag. Aanleiding hiervoor is het opheffen van de stichting BEATsterzwaag. Het college wordt verzocht de volgende vragen…

Lees verder Willemijn stelt vragen over toekomst muziekonderwijs Beetsterzwaag

Geld voor biodiversiteit in gemeentelijke bermen

Opsterlands Belang heeft bij de vergadering over de begroting voor 2020 een amendement (wijziging) ingediend om de bermen niet te klepelen, maar gewoon te maaien en het maaisel af te…

Lees verder Geld voor biodiversiteit in gemeentelijke bermen