Anbi gegevens

Naam van de instelling

Opsterlands Belang

RSIN

816382311

Bankrekeningnummer

NL58RABO0363106677

Postadres

Langewâl 67 8401DG Gorredijk

Voorzitter

Bianca Fennema

Secretaris

Jaco de Jong

Penningmeester

Marcel van Opzeeland

Doelstelling ANBI

Opsterlands Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor mensen in Opsterland. Het belang van de inwoners van Opsterland staat bij ons steeds voorop. We staan pal voor de leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie platteland/buitengebied.

Het beloningsbeleid

Opsterlands Belang kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.