Jan van Dalen stelt vragen over vernieuwing recreatieve fietspaden gebied Wijnjewoude, Bakkeveen

In de omgeving van Wijnjewoude en Bakkeveen zijn begin jaren 70 van vorige eeuw asfalt fietspaden aangelegd (ruilverkavelingsproject). Deze paden zijn aan het eind van hun levensduur en leiden her en der tot onveilige situaties. Sinds 2015 proberen met name Plaatselijk Belangen van Wijnjewoude en Bakkeveen ondersteund door (recreatie)-ondernemers de fietspaden weer up-to-date te krijgen.

Op 5 november 2018 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om “In samenspraak met terreineigenaren en andere (provinciale) betrokkenen te onderzoeken of het mogelijk is om de recreatieve fietspaden uit de ruilverkavelingsperiode om te vormen tot duurzame betonnen fietspaden en dit resultaat in het voorjaar van 2019 aan de raad ter beoordeling voor te leggen.”

Plaatselijk Belangen deelden ons afgelopen week mede dat de financiering van de beoogde plannen toch nog niet rond is en dat daarmee de realisatie in nazomer 2022 onzeker wordt.
De terreineigenaren (natuurorganisaties) willen naar verluid graag aan vernieuwing meewerken, maar kunnen hier nauwelijks middelen voor beschikbaar stellen. De gemeente heft toeristenbelasting en dit geld is bedoeld, ligt klaar voor, de toeristische ontwikkeling van Opsterland. Wij vinden kwalitatief goede recreatieve fietspaden wezenlijk voor het stimuleren van (verblijf)-toerisme. En onze inwoners kunnen hiermee gratis genieten van goede fietspaden.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college het met ons eens dat kwalitatief goede recreatieve fietspaden wezenlijk zijn voor de ondersteuning van recreatie- en toerisme in ons gebied?
  2. In de LC van woensdag 19 januari lazen we dat naast geld voor verbreding fietspad Beetsterzwaag-Olterterp, ook geld is toegekend aan vernieuwing van recreatieve fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Wat betekent deze toezegging concreet voor de vernieuwing van de recreatieve fietspaden?
  3. Is er nog geld tekort, en zo ja hoeveel, voor de vernieuwing van de bedoelde recreatieve fietspaden?
  4. In welke mate ondersteunen de recreatieondernemers van Opsterland (TPO) de inzet van toeristenbelasting als cofinanciering voor de vernieuwing van de fietspaden?
  5. Hoe ziet het plan om in nazomer 2022 de recreatieve fietspaden te vernieuwen er nu uit?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.