Woordvoering Willemijn Bruining over raadsvoorstel Kortezwaag

Er is ‘Reuring op de Gerdyk’.
Inwoners van Gorredijk willen dat Gorredijk in beweging komt, niet alleen fysiek maar vooral ook een nieuwe sporthal. Men vindt dat belangrijk en heeft dat ook duidelijk laten zien en horen!  We hebben veel respect voor de Initiatiefgroep. Want er wordt vaak gezegd dat Gorredijk een lastig dorp is omdat er altijd voor- en tegenstanders zijn maar nog nooit is er zoveel saamhorigheid getoond. Nou dat komt goed uit want Opsterlands Belang wil ook dat er een nieuwe sporthal gebouwd wordt en zo snel mogelijk! Laten we daar heel duidelijk over zijn. 

Waarom duurt het zo lang?
Er wordt ons verweten dat het niet snel genoeg gaat maar dan is het goed om het geheugen even op te frissen. Want al op 11 maart in 2019 heeft Opsterlands belang, samen met de PVDA en CU, ingestemd met een bouw van een nieuwe sporthal. Alle andere partijen waren tegen en vonden het te duur! Dus toen lag er al een plan voor renovatie van de oude hal en uitbreiding aan de voorkant met een 9 meter hoge nieuwe hal. Geschatte kosten destijds bijna 7 miljoen. Daar zijn destijds ook 3 voorwaarden/kaders meegegeven. Dus, er kon gestart worden!

Maar in juni van datzelfde jaar kwam de zaak stil te liggen. Doordat de plannen mbt de Skans te duur werden en het dorp zich uitsprak namens de groep “Dizze Skans moat bliuwe….” Daarna is het “in handen gelegd van de Mienskip” om met ideeën te komen. Daarbij zijn geen kaders meegegeven en daar zijn we al
gehele raad verantwoordelijk voor. De initiatiefgroep gaf toen aan niet alleen de Skans maar ook Kortezwaag mee te zullen nemen in een nieuw gezamenlijk voorstel. 

Inmiddels doet de Skans niet meer mee omdat zij geen vertrouwen hebben in het Mienskipsplan dat nu na 2 ½ jaar op tafel ligt. Ook onderzoeksbureau Antea ziet grote risico’s op juridisch en financieel vlak. 

Even inhoudelijk
Wat nu voor ligt is een model over wie bepaalt en wie betaalt. Meer staat er niet in. Een Stichting moet helemaal los staan van de gemeente, anders moet de bouw aanbesteed worden. Zo ligt het juridisch nu eenmaal en dit wordt bevestigd door Antea. De gemeente heeft hierbij geen tot weinig formele invloed. De Stichting leent geld van de bank maar de gemeente moet voor 80% borg staan. En als er tekorten zijn (en die zijn er zeker volgens De Mienskip) dan moet de gemeente dat betalen. En hoeveel tekorten dat zijn weet niemand.

De fractie van Opsterlands Belang had op iets anders gehoopt. Want in onze optiek is gaan we met dit Stichtingsmodel een blanco cheque tekenen. En wat gaat dit voor andere projecten en dorpen betekenen?

Dit voorstel is er gekomen omdat in Leeuwarden voor eenzelfde soort constructie gekozen is. Maar in Leeuwarden wordt het grootste deel van de lasten opgehoest door gebruik van de hal door de scholen. In Gorredijk is dit aandeel veel kleiner en moeten de verenigingen etc. de kosten ophoesten. En zoals De Mienskip zelf ook al schrijft, kan er geen sporthal van dit formaat draaiende gehouden worden zonder gemeenschapsgeld (dat heet exploitatiesubsidie van de gemeente). Hiermee kunnen rente/ aflossing van de investering, onderhoud en andere kosten betaald worden. 

Maar om hoeveel geld het gaat is nu niet duidelijk. Want wat gaat het totale project kosten en voor welk bedrag moet de gemeente garant staan?

Als gemeente via de exploitatiesubsidie de zaak niet draaiende houdt, gaat de Stichting failliet. Dan betaalt gemeente 80% van de nog uitstaande schuld. Dan moet de sporthal weer ‘in de lucht gehouden worden’ en moet de gemeente dus de hal van de bank kopen.

Dat moet allemaal betaald worden met belasting-/gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor alle inwoners van Opsterland en dus moeten we als raad altijd voorruit denken, zwaardere afwegingen maken en goede afspraken maken over de voorwaarden. Want grote bouwprojecten hebben nogal eens de neiging uit de hand te lopen. 

Resume: er wordt de gemeente een model voorgehouden, waarvan we niet weten hoe die voor de gemeente uitvalt en waar de gemeente geen invloed op heeft. 

Wij kiezen daarom liever voor een andere route waarbij de gemeente een ontwerp maakt samen met de gebruikers. En zo ver waren we drie jaar geleden ook al! Daarmee houden we beter grip op de kosten die de gemeente moet betalen en lopen juridisch geen risico’s.  Bovendien kunnen we als gemeente goedkoper geld lenen dan de Stichting. 

Uiteraard hopen we wel dat de exploitant en de gebruikers en wellicht anderen van de Mienskip mee blijven denken. Dat vinden we belangrijk omdat we graag samen verder willen en ook moeten. We hebben elkaar nodig. 

Dus samenvattend:

  • Al in maart 2019 lag er goedkeuring voor de bouw van een nieuwe sporthal.
  • Het Stichtingsmodel geeft voor de gemeente te veel financiële en juridische risico’s en te weinig invloed.
  • Vervolg: snelle herstart van bouw samen met exploitant en gebruikers

We hebben een motie ingediend, samen met de PVDA en CU, ‘om de vaart erin te krijgen en houden’. 

Korte inhoud motie:

  • Zo spoedig mogelijk komen met een realistisch plan van aanpak (routeplan) voor de realisatie van een sporthal in Kortezwaag;
  • Daar waar mogelijk de partijen (voorheen de initiatiefgroep van het Mienskipsinitiatief) mee te nemen in deze route en te komen tot een werkbare samenwerking waar elk van de partijen zich in herkent;
  • Uiterlijk eind 2022 te streven naar de start van een aanbesteding zodat de bouw/renovatie van de sporthal kan starten in het eerste kwartaal van 2023;
  • De raad vragen om kaders/randvoorwaarden mee te geven en via halfjaarrapportages te blijven informeren.

  

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.