Anneke Oosterwoud stelt vragen over woningbouwlocaties Beetsterzwaag

De vraag naar woningen in onze gemeente is groot, zo ook in Beetsterzwaag. De afgelopen jaren zijn hier appartementencomplexen en rijwoningen gebouwd. Door de bouw van het nieuwe kindcentrum bij de sportvelden in Beetsterzwaag komen de twee oude schoollocaties vrij. Naast deze locaties zien wij op korte termijn geen vrije locaties voor extra woningbouw voor het dorp meer, Beetsterzwaag lijkt vol.
Meerdere groepen initiatiefnemers zien mogelijkheden en/of hebben de wens om op deze nieuwe vrijkomende locaties woningbouw te realiseren. Hiervoor zijn verschillende ideeën voor invulling, bijvoorbeeld seniorenwoningen of juist woningen voor gezinnen. Opsterlands Belang staat voor een goede balans in woningen voor alle leeftijdscategorieën, daarom stimuleren we onder andere doorstroming. We hebben echter vernomen dat er met voornamelijk inwoners van buiten de gemeente in de nieuwe appartementen hebben gekocht. Dit bevordert de doorstroming niet voor jonge gezinnen en starters binnen de gemeente.

We verzoeken het college de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Klopt onze bevinding dat er met name mensen van buiten de gemeente in de nieuwe appartementen zijn komen wonen en dat er dus weinig sprake is geweest van doorstroming?
  2. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er meer doorstroming komt? Dit in relatie tot de scenario’s uit de toekomstverkenning van het FSP, de toekomstige woonvisie en de dorpsspiegel en dorpsvisie.
  3. Is het college van mening dat er een visie moet liggen voor het benodigde type woningen in Beetsterzwaag of ziet het college het meer als ‘wie het eerste komt, wie het eerst maalt’?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.