‘Regeren is steeds vooruitzien’

Toen Opsterlands Belang het coalitieakkoord mede vorm mocht geven, sloten we een akkoord dat niet alleen in gemakkelijke tijden, maar ook in moeilijke tijden handvatten zou geven voor keuzes. Door de gure tegenwind uit Den Haag, hebben we alle creativiteit nodig om de begroting gezond te houden.

Dat is wederom gelukt. Waar andere gemeenten de hogere kosten op de inwoners afwentelen met forse OZB-verhogingen, doen B&W van Opsterland dat niet. Wij hebben er bij de coalitievorming voor gekozen om overschrijdingen in bijvoorbeeld ’t sociaal domein ook op te lossen binnen ’t sociaal domein. We behoeden onze inwoners (die door stijgende belastingdruk al niet veel merkten van de economische bloei) zo voor nog meer kosten.

De fractie van Opsterlands Belang was bij de perspectievenbrief geschrokken van het tekort en kritisch. Na het lezen van de begroting 2020 is duidelijk dat de mogelijkheid om structureel te veranderen door bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers in het sociaal domein goed is opgepakt.

Hulde en een voorbeeld.

Er is slechts 1 puntje waarop wij deze begroting wensen te amenderen: ‘Het jojo-beleid rondom bermbeheer’. In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken om de bermen zo te beheren dat we biodiversiteit optimaliseren. Dus zijn we tegen het klepelen van bermen.

Het is goed gebruik dat we zo’n wens oplossen binnen de begroting door een andere bezuiniging te vinden. Geld uit de algemene reserve halen of uit de virtuele exploitatie ruimte is geen optie voor Opsterlands Belang.

Samenvattend ziet Opsterlands Belang in deze begroting haar belangrijkste opvattingen weerspiegeld. Wij kunnen dan ook van harte instemmen met deze begroting.

Verder kijkend dan Opsterland

In deze tijden van ontzuiling, ontsokkeling en links en rechts populisme is de politiek landelijk minder chique geworden. Waar het vroeger draaide om het belang voor álle inwoners van Nederland, telt nu de macht van het aantal mensen.  In die strijd heeft een regio als Fryslân met slechts 650.000 inwoners ’t financieel moeilijk. Dát is de nieuwe realiteit.

Randstedelijke bestuurders vieren het economisch succes, maar inwoners van plattelandsgemeenten zoals Opsterland merken daar veel te weinig van.

‘De randstad de lusten, de regio de lasten’ … lijkt het motto te zijn.

Immers,

  • ‘t Platteland draait op voor de stikstofcrisis zodat de randstad meer woningen kan bouwen
  • Op ‘t platteland komen megazonneparken en windmolens zodat inwoners in de randstad zonder hinder groene energie kunnen inkopen.
  • Op ‘t platteland geen vloedgolf aan werkende internationale hipsters die de economie steunen maar wél opvang van jongeren met problemen in dure zorgtrajecten omdat het hier zo lekker rustig is.
  • Je zou dus economische steun verwachten uit Den Haag. Maar daar doen ze precies ’t omgekeerde: Overheidsdiensten worden al jaren gecentraliseerd richting Den Haag zodat er nog minder banen zijn voor hoogopgeleide jongeren op ‘t Platteland.

Opsterlands Belang is daarom blij actieve werkzaamheden van ’t college buiten Opsterland. Zoals de werkzaamheden van Wethouder Jonkman in Europa, Burgemeester Van Selm in de VNG en P10, wethouder Postma in besturen in Frylân en de activiteiten van wethouder De Vries.

Namens Opsterlands Belang spreek ik de hoop uit dat we in 2020 nog steeds positief kritisch op pure inhoud zullen kunnen debatteren met B&W en alle andere partijen in Opsterland. Wij koesteren het onderlinge respect in onze duale raad waar, met inachtneming van de afspraken in het coalitieakkoord, alle partijen zich vrij voelen om te stemmen wat zij wensen te stemmen.

Zo is het dualisme bedoeld.

Ik dank u voor uw aandacht en ik zie uit naar het debat. Namens de fractie van Opsterlands Belang,

Marcel van Opzeeland

(Begrotingsvergadering 2020. 4 november 2019)

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.