Geld voor biodiversiteit in gemeentelijke bermen

Opsterlands Belang heeft bij de vergadering over de begroting voor 2020 een amendement (wijziging) ingediend om de bermen niet te klepelen, maar gewoon te maaien en het maaisel af te voeren. Het originele amendement was door Groenlinks opgesteld, maar zij wilden het uit de algemene reserve betalen, terwijl het goed gebruik is dat wanneer je iets nieuw wilt doen, je dat geld uit een andere bezuiniging haalt. Immers Opsterland zit er financieel krap bij en we willen voorkomen dat belastingen verhoogd moeten worden. Jammergenoeg haalde het amendement van Opsterlands Belang het niet omdat de rest van de raad voor het amendement van Groenlinks stemde. De biodiversiteit in de bermen is gered.

 

AMENDEMENT             

 

(Artikel 33 Reglement van Orde)

 

Raad d.d.:

 

De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d 4-11-2019.

 

Agendapunt:

 

Begroting 2020
Onderwerp:

 

Schrappen bezuiniging groen bermbeheer

 

Wijziging/aanvulling:

 

 

 

 

Ondergetekende(n) stellen voor het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen/aan te vullen :

 

De in de begroting 2020 verwerkte bezuiniging van € 29.000 m.b.t. het onderhoud van bermen te schrappen en dit ten laste te laten komen van het ‘Wegen budget onderhoud’ door de verhoging van dat budget met 69.000 euro per jaar met 29.000 euro te verlagen vanaf 2020 door onderhoud aan bekende sluipwegen in ’t buitengebied op het huidige (inspectie 2019) niveau ‘laag’ te houden.

 

Toelichting:

 

– De gemeente voornemens is om de komende jaren bij het onderhoud van -bermen meer te gaan klepelen

-Deze bezuinigingsmaatregel in strijd is met de ambities op het terrein van biodiversiteit zoals verwoord in het coalitieakkoord;

De biodiversiteit op aarde in zeer rap tempo afneemt en deze afname in Nederland erg snel gaat met verstrekkende gevolgen voor ons gehele ecologisch systeem.

-Het ongewenst is dat op dit terrein een jojo-beleid wordt gevoerd;

-De toekomstige financiële risico’s groot zijn en het niet gebruikelijk is om uit de algemene reserve of toekomstige exploitatie ruimte budget te creëren.

-We gebruik van sluipwegen kunnen ontmoedigen door die wegen minder comfortabel te asfalteren (scheuren met pek opvullen) of deels te laten vervallen tot zandwegen waardoor we minder kosten maken en tegelijkertijd automobilisten aanmoedigen het hoofdwegennet te gebruiken.

 

Ondertekening en naam:  

Namens de fractie van Opsterlands Belang – Marcel van Opzeeland

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.