Hans de Jong stelt vragen over bouwen in Ureterp

In het jaar 2010 zijn de sportvelden, tennisbanen en korfbalvelden in Ureterp aangelegd; het ging om een verplaatsing van de Skoalleane naar de Skieppeleane/ Griene Leane. De raad heeft in datzelfde jaar een krediet van plm. 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project met de kanttekening dat er woningbouw gerealiseerd kon worden op de oude locatie van de sportvelden aan de Hegekamp. De verwachting was dat het project (verplaatsing sportvelden) budget neutraal gerealiseerd kon worden. Door de crisis heeft het jaren op zich laten wachten maar het gaat voortvarend en is bijna volgebouwd.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het College aangeven wat de opbrengst van de verkoop van de bouwkavels aan de Hegekamp is geweest? Graag met een financiële onderbouwing? Is het geheel in relatie tot de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex inderdaad, zoals verwacht, budget neutraal uitgevoerd?

2. Nu de bouwkavels aan de Hegekamp bijna vol zijn gebouwd, vragen wij ons af of er al een verkennend onderzoek is opgestart voor een eventuele nieuwe uitbreiding voor Ureterp?

3. Wanneer zal blijken dat er behoefte is aan meer woningen, hoe verhoudt zich dat dan tot de “provinciale” woningbouwvolumes? Komt er meer ruimte beschikbaar voor de gemeente Opsterland?

4. En heeft de gemeente Opsterland ook kennis genomen van eventuele dorpsvisies om zich een beeld van de woningbouwbehoefte in Ureterp te vormen? En wat komt daar uit? Correspondeert dat met de mogelijkheden die er binnen Opsterland en Ureterp in het bijzonder nog zijn?

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.