Algemene beschouwingen – september 2018

Jaco de Jong, Jan van Dalen, Marcel van Opzeeland, bron Sa24.nl

Opsterlands Belang Inwoners voorop!

26 september 2018

Als Opsterlands Belang zijn we blij met deze begroting die veel van de ideeën van ons én van andere fracties uitvoert. Bijna al onze punten, groot of klein, staan in ‘t coalitieakkoord dat burgemeester en wethouders de komende vier jaar zullen uitvoeren voor onze inwoners.

Bijvoorbeeld:

  • We kozen voor snel Internet en er komt snel Internet (als 60% van de buitengebied bewoners zich voor de deadline inschrijft)
  • We kozen een sociale gemeente te zijn waar iedereen meewerkt en dus wordt er gewerkt aan de inclusieve samenleving.
  • We kozen voor ‘t oplossen van dagelijkse problemen, dus komt er een zebrapad in Ureterp.

En dit zijn slechts een paar voorbeelden. Als grootste partij konden we ook met de hulp van andere politieke partijen in deze raad op een innovatieve manier formeren:

  1. Transparanter: We hebben het gehele informatie en formatie proces laten vastleggen door een onafhankelijke schrijver Jan Arendz zodat achteraf iedereen het proces kon begrijpen.
  2. Samen: Niet slechts de grootste partijen, maar alle partijen hebben mogen aangeven uit welke partijen de coalitie zou moeten bestaan.
  3. Inhoud in plaats van macht: Punten van alle fracties zijn opgenomen in ‘t coalitieakkoord.

Die innovaties zijn goed bevallen. Immers voor ieder raadslid zitten er nu partijpunten in ’tcoalitieakkoord. ’t College zal dat akkoord uitvoeren en dus krijgen gemeenteraadsleden nu meer tijd voor andere taken.

De taak waar we ons als gemeenteraad het meeste in kunnen verbeteren, is misschien wel de taak van volksvertegenwoordiging. Want hoe vaak leggen we uit in de krant waarom we een bepaald voorstel hebben aangenomen? Hoe vaak leggen we uit dat we als gemeente zelf ook gebonden zijn aan juridische landelijke en Europese regels? Niet vaak genoeg terwijl ’t wel noodzakelijk is voordraagvlak.

Door ’t jarenlang verder verfijnen van regels, is het besturen van een gemeente zo complex gewordendat Inwoners vaak niet meer begrijpen hoe een gemeente werkt. Na al die jaren regeltjes bouwen, is zo langzamerhand alles juridisch dichtgeregeld.

Eigenlijk kun je ook niet van inwoners verwachten dat men alle processen begrijpt. Dat is bijna geen doen, enkele inwoners uitgezonderd. Deze uitzonderingen hoor je dus vaak als inspreker. De“gewone” mens in de straat horen we te weinig in de raadszaal.

Daarom moeten we erop uit als volksvertegenwoordigers, we moeten feeling houden met alle groepen inwoners. Voelen wat er leeft. Mede daarom zullen we ook een motie indienen die pleit voor een wethouder spreekuur, zodat ook de uitvoerende macht in onze gemeente direct bereikbaar is voor onze inwoners.

Modern bestuur, inwoners voorop

Voor ieder nieuw geconstateerd probleem, bedenken we als overheid een oplossing en dus groeit de overheid en dus kost ze meer geld. Dat is een doodlopende weg…

Het college bezint zich daarom op de taken die we uitvoeren, wat doen we wel en wat doen we niet. Zo maken we bestaand budget vrij voor nieuwe taken.

Het dogma dat alle waar naar zijn geld is, gaat niet altijd op: Elke euro die extra in een organisatie gaat, hoeft er niet weer uit te komen. Het verbeteren van slagvaardigheid, eigenaarschap, doortastendheid, flexibiliteit zijn precies de aspecten die het college aangeeft in de begroting die zullen leiden naar modern bestuur.

En dat is een goede zaak, want hoe slimmer en slagvaardiger wordt gewerkt, des te meer geld overblijft om de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving goed vorm te geven vooreen goede toekomst voor de inwoners van Opsterland.

Een nieuw probleem: Werkende armen

Zoals gezegd groeien overheden van nature en hebben daardoor steeds meer geld nodig. Dus wordt’t leven duurder en dus krijgen de laagste inkomens steun, maar nu gaan ook de mensen net daarboven, mensen met een baan, kopje onder.

De afgelopen 20 jaar is het besteedbaar inkomen van gezinnen niet gestegen doordat bijna alle groei van de economie naar de groei van de overheid is gegaan. Groei die eruit zag als meer verantwoordelijkheid bij de overheid en belastingverhogingen. Energie belastingen zijn bijvoorbeeld voor consumenten sinds 1990 verviervoudigd. Inmiddels betalen consumenten 5x zoveel energiebelasting als een multinational voor dezelfde hoeveelheid energie. Dát is de reden dat een gezin met een werkende ouder vroeger wél rond kon komen en tegenwoordig beide ouders moeten werken om voldoende te verdienen. Dat beide ouders financieel gedwongen worden om te moeten werken, zorgt er ook voor dat men minder tijd heeft om er te zijn voor de kinderen en zijn we daar dan gelukkiger van geworden?

Lokaal hebben we zelf de touwtjes in handen. Dat is de reden waarom Opsterlands Belang tegen het verhogen is van bijvoorbeeld de Onroerende Zaak Belasting is, met belastingverhogingen creëren we namelijk meer werkende armen.

Regeren is vooruitzien

15 jaar geleden had Opsterland nog geld op de bankrekening staan waar we rente voor ontvingen. Tijdens de langdurige crisis hebben we de werkgelegenheid gestimuleerd en spaargeld omgezet in een nieuwe N381, dorpshuizen en veel meer om zo banen te behouden. Nu is de bodem van de algemene reserve in zicht en in de praktijk betekent dat dat bijna alle vastgoed van de gemeente beleend is. We hebben daardoor miljoenen euro’s schuld. Met de huidige lage rente is dat geen probleem, maar wat betekent dit voor toekomstige generaties als de rente over 10 jaar onverwachttoch op 10% staat zoals in de jaren ’80 van de vorige eeuw?

Nu de vette jaren zijn aangebroken, moeten we gaan sparen voor toekomstige magere jaren. Ons streven zal moeten zijn dat iedere euro die we overhouden in goede tijden, wordt gespaard voor slechtere tijden.

Tenslotte

Eigenlijk zijn we als Opsterlands Belang heel erg blij met deze begroting die veel van onze ideeën. We willen u collega raadsleden bedanken voor ‘t inhoudelijke, respectvolle en constructieve debat. We willen ‘t college en ambtenaren bedanken voor hun passievolle, energieke en innovatieve inzet om deze gemeente de prachtige gemeente te laten zijn die Opsterland is.

Voor ’t komende jaar wensen we dat we als raadsleden, ambtenaren en college ons iedere dagafvragen hoe we als individu bij gaan dragen om Opsterland een beter gemeente voor haar inwoners te maken.

Ik dank u voor uw aandacht.

Marcel van Opzeeland Fractievoorzitter Opsterlands Belang

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.