Anneke Oosterwoud stelt schriftelijke vragen over de betrokkenheid van het dorp bij woningbouw in Beetsterzwaag

In 2022 heeft de Eendracht Projectontwikkeling een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor 40 exclusieve appartementen op de ontwikkellocatie aan de Hoofdstraat 110-116 in Beetsterzwaag (Tolmanlocatie). Dit ingediende plan was anders dan een aantal jaren eerder door de projectontwikkelaar voorgenomen was. In juli 2022 heeft de gemeente gereageerd op het principeverzoek. De gemeente heeft in haar reactie onder andere het volgende opgenomen: 

“Het is daarbij van groot belang dat u met de omwonenden goed contact onderhoudt, en hen op de hoogte stelt van uw plannen. Omdat bij het eerdere plan voor deze ontwikkellocatie een rol was weggelegd voor het dorp, verwachten we ook dat u een bijeenkomst voor het dorp organiseert. De ontwikkellocatie is prominent gesitueerd is het dorp, en bovendien voorziet de ontwikkeling in het slopen van een tweetal woningen. Voor deze panden is onlangs een sloopvergunning afgegeven. Deze voorgenomen ontwikkeling heeft tot weerstand in het dorp geleid en kan mogelijkerwijs tot meer weerstanden leiden.” 

Momenteel is er voor deze locatie een bestemmingswijziging gestart, waarbij eind 2023 zienswijzen ingediend konden worden. We hebben vernomen dat er veel onrust in het dorp is over de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en woningbouw in het algemeen in Beetsterzwaag. Ook is bekend dat de omwonenden slecht contact hebben met de projectontwikkelaar. Bovendien is er tot nu toe geen actieve rol voor het dorp geweest, enkel een informatiebijeenkomst voor mogelijk geïnteresseerde kopers. 

In 2023 voerde Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp een dorpsenquête uit, waaruit blijkt dat onder de inwoners de grootste vraag bestaat naar starterswoningen (69,3%) en daarna naar grondgebonden seniorenwoningen (48,5%). De vraag naar appartementen staat op de derde plaats (38%).

Wij vinden het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de inwoners en willen graag dat de nieuwe woningen aansluiten bij wat het dorp nodig heeft. Graag ontvangen wij van het college antwoord op de volgende vragen: 

  1. Op welke wijze wordt het dorp (alsnog) betrokken bij de ontwikkeling van de Tolmanlocatie?
  2. De geplande realisatie van 40 exclusieve appartementen komt niet overeen met de uitkomsten van de enquête door Plaatselijk Belang. Hoe beoordeelt het college de resultaten van deze enquête in relatie tot het voorgestelde plan?
  3. Op korte termijn komt de locatie van bassischool de Finne beschikbaar (Fockema Andreaelaan in Beetsterzwaag), die eigendom is van de gemeente en eerder is aangewezen als locatie voor woningbouw. Is het college van plan ook participatie van het dorp in te zetten bij de ontwikkeling van deze locatie? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.