Algemene beschouwingen begroting 2018

 

Samen ’t Goede leven in Opsterland nog beter maken!

 

Dat is het doel van Opsterlands Belang. Maar hoe pak je dat aan?

·      Daarvoor zullen we eerst moeten bespreken wat er de afgelopen 4 jaar allemaal is gebeurd.

·      Vervolgens zullen we aangeven wat we voor onze inwoners willen verbeteren.

·      En tenslotte hoe we die verbeteringen mogelijk gaan maken.

Wat is er de afgelopen 4 jaar allemaal gebeurd? Veel!

Wie het Opsterland van vandaag vergelijkt met dat van 4 jaar geleden, ziet ruimtelijk (N381), Sociaal (3Decentralisaties) en qua voorzieningen (nieuwe MFAs, Centrum-Oost en Dúnsân) een enorme vooruitgang. Dus over ’t huidige college en ambtenaren kunnen we kort zijn; wij zijn heel positief over de passie, de efficiëntie en het vele werk dat door hen verzet is terwijl er tegelijkertijd naar een nieuwe breed gedragen cultuur gekanteld wordt.

Dualisme

Hoe Opsterland er vandaag bij ligt, is niet alleen te danken aan Opsterlands Belang of de huidige coalitie. Het is het resultaat van de besluiten van de gehele Opsterlandse raad die in de afgelopen periode steeds dualer is gaan werken. Het bewijs daarvoor is, dat zowel deze als de vorige begroting zonder enig vooroverleg tussen coalitiepartijen tot stand is gekomen. Het is een stuk van het college waarin de wens van de gehele raad is meegenomen. Minimaal 20 moties en amendementen van deze raad zullen worden behandeld waarvan Opsterlands Belang er een aantal mede indient met coalitie partijen én met oppositie partijen. Het grote aantal moties waar veel werk in zit, zijn een teken van vertrouwen van fracties dat deze raad ideeën op de inhoud in plaats van loyaliteit beoordeelt.

Tot zover het heden.

 

Wat gaan we voor onze inwoners verbeteren in de toekomst?

Deze zelfbewuste raad is niet bang om haar eigen besluiten te heroverwegen indien daar aanleiding voor is. Voor de zomer hebben we een motie aangenomen waarin we toewijding van onze partners aan het project ‘BHS/Skans/Comprix’ in een Letter-of-Intent eisten. Er wordt door ambtenaren en partijen sindsdien professioneel en hard gewerkt om de komende maand ook financiële helderheid te geven, onze waardering daarvoor. Namens Opsterlands Belang kan ik hier duidelijk over zijn:

Opsterlands Belang vindt middelbaar onderwijs zeer belangrijk voor de regio. Echter mocht de onderzochte financiële, synergetische en planologische situatie van het totale plan niet meer passen, dan zullen wij niet schromen de stekker uit het project MFA Gorredijk te trekken!

(…)

 

En dan nog enkele korte punten die u van ons in de toekomst kunt verwachten:

·      In Opsterlandse dorpen moet je kunnen opgroeien en oud worden.

·      Sociale cohesie is de sleutel tot leefbaarheid in de dorpen.

·      We privatiseren alleen wanneer dat geen commercieel monopolie oplevert.

·      We willen dat voorzieningen bereikbaar blijven voor iedereen.

·      Kleine dorpen gaan niet op slot voor woningbouw

·      We willen dat Kabel Noord zo snel mogelijk glasvezel internet aanlegt in ons buitengebied.

·      We willen reflecterende lijnen op de gevaarlijkste wegen om ze veiliger te maken.

·      En ieder dorp heeft recht op 80 kilometer toegangswegen vanaf de A7 of N381.

·      We willen de OZB verder naar beneden brengen.

Van nature groeit iedere overheid doordat zij steeds meer taken op zich neemt. Het is de kunst van goed bestuur om nieuwe taken te accepteren en tegelijkertijd afscheid te nemen van taken die niet meer uitgevoerd hoeven te worden of wel een tandje lager kunnen. Zo houden we de gemeentefinanciën gezond maar ook de financiën van onze inwoners gezond. Concreet mogen de lasten wat ons betreft niet sneller stijgen dan de gemiddelde netto loonstijging van onze inwoners.

 

Hoe gaan we die verbeteringen mogelijk maken?

Het dualisme smaakt naar meer. Opsterlands Belang wil een gemeenteraad waarin niet de vragen richting het college, maar het debat centraal staat.

Voorstellen waar raadsleden ja of nee kunnen zeggen, zijn ouderwets. Een goede startnotitie geeft 3 onafhankelijke richtingen waar de raad uit kan kiezen. Pas dan kan er een goed debat worden gevoerd op inhoud.

 

Bestuurlijke thema’s

We willen dat de agenda van de gemeenteraad zich meer gaat richten op bestuurlijke thema’s in plaats van hoofdzakelijk financiële programma’s in de begroting. Minimaliseer theoretische discussies met minimale juridische bewegingsruimte voor de raad en debateer over tastbare zaken waar je je als mens over opwindt. Kies thema’s voor debat.

Enkele thema’s die Opsterlands Belang ziet voor de komende 4 jaar zijn:

 

Thema – Eenzaamheid

Wat doen we aan eenzaamheid? Wetende dat 30% van de mensen zich eenzaam voelt en het aantal mensen dat zich eenzaam voelt stijgt? Wetende dat vooral ouderen boven de 75, mensen die ongezond zijn en mensen die niet in Nederland zijn geboren, maar ook een groeiende groep jongeren een grotere kans hebben zich eenzaam te voelen.

 

Thema – Ontgroening

Hoe houden we de voorzieningen op niveau terwijl we weten dat er steeds minder kinderen zijn die zich bij sportclubs aansluiten of onze scholen betrekken. Moeten we keuzes maken en zo ja, welke keuzes maken we dan?

 

Thema – Kinderen in armoede

Volwassenen hebben zelf veel invloed op hun leven, kinderen nauwelijks. Opsterland heeft bijna 2x zoveel kinderen die in armoede opgroeien als vergelijkbare plattelandsgemeenten. Armoede gaat over van generatie op generatie, het is onze verantwoordelijkheid om dat te stoppen. Wat gaat onze gemeenteraad doen om het welzijn van deze kinderen te verbeteren?

 

Thema – Kreft fan e mienskip

De kreft fan e mienskip is een gegeven. Inwoners van Opsterland met veel passie, zullen een procesmatige rol krijgen in gebeurtenissen in hun leefomgeving zonder dat de belangen van mensen die die rol niet op zich willen of kunnen nemen, worden genegeerd. Als raadsleden zijn we ons bewust dat een groot deel van beleid reeds vastligt in juridische kaders en kaders opgelegd door andere overheden. Denk aan milieunormen of financiële normen waar raadsbesluiten binnen moeten blijven.

Zijn inwoners die meedenken met de gemeente zich daar ook van bewust of komt men halverwege ‘kreft fan de mienskip’ trajecten er pas achter dat hun bewegingsvrijheid, maar ook die van de raad, gelimiteerd is? En wat doet dat met de motivatie van die mensen? Hoe zorgen we ervoor dat ‘kreft fan de mienskip’ processen een bevredigende afloop krijgen en wat hebben we geleerd van de eerste ervaringen?

 

Thema – Ondernemerschap en Innovatie in Opsterland

Steeds meer jonge mensen kiezen voor innovatief ondernemerschap. Hoe gaan we als gemeente deze banenmachine faciliteren? Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen een plek hebben om te starten, elkaar weten te vinden voor innovaties en kunnen groeien? Starters en het MKB zijn een belangrijke pijler voor leefbaarheid in de dorpen.

 

Thema – Duurzaamheid

Velen maken zich zorgen over onze planeet. Opsterland speelt nu nog een bescheiden rol, maar door slim in te spelen op ontwikkelingen, kan Opsterland mogelijk een grote rol gaan spelen. Aan de andere kant moeten we voorkomen dat biovergisters hele dorpen in de stank zetten en de recreatie ondermijnen. Zonneweides zijn volgens Opsterland Belang veel beter in te passen. Kortom, hoe gaan we om met duurzaamheid en waar mag duurzaamheid van ten koste gaan?

Tot zoverre de thema’s waar we het debat op willen richten. Uiteindelijk gaat het om de resultaten. Die willen we anders gaan meten.

 

Welzijn boven welvaart

We gaan niet langer beleid leggen naast de meetlat van welvaart voor onze inwoners, maar beleid afrekenen op verhoging van welzijn voor onze inwoners. Waarbij we niet moeten focussen op het welzijn van de gemiddelde burger, maar juist op het welzijn van kwetsbare inwoners die geen of weinig welzijn ervaren zoals benoemd bij de thema’s die we willen introduceren.

 

Tenslotte, Opsterland zelf…

Reeds in 1395, in de middeleeuwen werd het huidige Opsterland als ‘Upsateraland’, genoemd in de literatuur. 622 jaar later is Opsterland nog steeds een financieel gezonde, zelfbewuste, efficiënte en groene gemeente waar het goed leven is. Voorspelde rampspoed, zoals bij de drie decentralisaties in het sociaal domein, bleef uit.

Ja, op sommige vlakken waar dat logisch was, zijn we gaan samenwerken met Oost- en Weststellingwerf. Maar net als op zoveel plaatsen in Nederland waar samengewerkt wordt, zijn we tevreden met de resultaten van het laaghangende fruit, maar is er geen aandrang om die samenwerking verder uit te breiden.

Ook de Universiteit Groningen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar gemeentelijke samenwerking en fusies en iedere keer is de conclusie dezelfde:

·      Gemeentelijke fusies kosten de belastingbetaler meer geld.

·      Gemeentelijke fusies zorgen voor meer overhead.

·      Gemeentelijke fusies blijken de dienstverlening niet te verbeteren.

Opsterlands Belang is optimistisch over de toekomst van onze mooie groene gemeente. Tegen bestuurders die uit angst voor de toekomst willen fuseren zegt Opsterlands Belang:

Dus net fan dat benaude, Opsterlân bliuwt Opsterlân!

 

Zo gaan we samen ’t Goede leven in Opsterland nog beter maken!

 

Marcel van Opzeeland

Fractievoorzitter Opsterlands Belang

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.