Opsterlands Belang overtuigt raad : Geen proefboring

boortoren

Gisteravond debatteerde op initiatief van Opsterlands Belang de gemeenteraad van Opsterland in een extra raadsvergadering over de aangevraagde proefboring van Vermilion bij Nij Beets. De motie van Opsterlands belang waarin het college werd opgeroepen om zelfs geen proefboring toe te staan kreeg brede steun in de raad. Hieronder de tekst waarmee woordvoerder Marcel van Opzeeland gisteravond de raad achter de motie wist te krijgen:

 


‘Net fan dat benaude’

 

– Reeds jaren worden er miljarden m2s gas gewonnen in Opsterland

– De winst gaat naar De Haag en maar ook de werkgelegenheid verdwijnt door rijksbeleid richting Den Haag

– Wij stellen : Geen nieuwe rijksbanen in ’t Noorden? Dan ook geen medewerking voor nieuwe boringen.

Vanavond wil mijn partij u vragen uw mandaat te gebruiken en moed te tonen.

Mijn partij wil u vragen minimaal even moedig te zijn als de President-directeur van Shell Nederland vorige week. Zij, Marjan van Loon, zei: ‘De Groningers hebben het overgrote deel van de lasten moeten dragen van de gaswinning, terwijl de welvaart van heel Nederland aan die gaswinning te danken is.’ (…) Vervolgens zei ze: ‘Het spijt me.’

Vanavond gaat het echter niet om het gas in Groningen, het gaat om Fries gas. Onder Opsterland zijn miljarden kubieke meters gas soepel gewonnen met slechts 1 klein bevinkje in 1999. De miljarden opbrengst uit ónze bodem ging naar Den Haag.

Het is de overheid die de belangen van bedrijven, particulieren en natuur tegen elkaar moet afwegen. De nationale overheid verdient al decennia flink aan het noordelijke gas. Daar is niets mis mee, het is pas mis wanneer eenzijdig de rekening wordt betaald.

En dat is precies wat hier aan de hand is. Opsterland heeft met haar Ureterper gas een miljarden bijdrage geleverd aan de nationale schatkist.

Nu dat gas bijna op is, gaat men op zoek naar kleinere velden en het veld bij Nij Beets is zo’n veld. Maar dat veld staat wel vlak naast het Koningsdiep waar we net zoveel in geinvesteerd hebben. Ook vlakbij het compensatiegebied voor het Polderhoofdkanaal waarvan we hopen dat de gestreepte-waterroofkever zich daar zal vestigen. Dus als onze nationale overheid dáár een proefboring wil toestaan, betalen wij Noorderlingen de rekening, terwijl vooral de randstad financieel profiteert.

De gaswinning zelf wordt niet door de overheid gedaan, maar door beursgenoteerde bedrijven zoals Vermilion. Hen hoeven we weinig te verwijten. Shell heeft bijvoorbeeld al een  deel van haar verantwoordelijkheid genomen, door banen in Noord-Nederland te creëren.  Ook Vermilion neemt in onze ogen haar verantwoordelijkheid door voor 2016 een omgevingsfonds op te richten waarmee Vermilion wil bijdragen aan de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid van de omgeving waarin Vermilion investeert. De belangen zijn groot, alleen een proefboring van een paar weken kost al 8-10 miljoen euro.

Nee, het zijn niet de bedrijven die falen, het is de overheid die faalt!

De provincie Fryslân, SudWest Frysland, maar ook de kamerleden Lutz Jacobi en Jack Monash van de PvdA hebben zich ingezet tegen gasboringen of kritische vragen gesteld aan de minister. Daarmee toonden zij moed!

Want kan het anders? Ja, het kan anders : In het  Amerikaanse Alaska heeft de overheid het ‘Alaska Permanent Fund’ opgericht, dat bestemd is om de huidige én toekomstige inwoners van de staat Alaska direct te laten profiteren van de winsten van in Alaska gewonnen grondstoffen, zoals olie en aardgas. Ieder jaar keert dit fonds aan iedere inwoner van Alaska divident uit, zo’n 1000 dollar per jaar per inwoner. Zo gaat het kapitalistische Amerika om met perifere gebieden. Niet alleen de nationale overheid, maar ook de periferie profiteert van de bodemschatten. Wat een schril contrast met de situatie in Nederland.

In Nederland heeft het kabinet besloten overheidsbanen vooral in nieuwe wolkenkrabbers in Den Haag te concentreren. Dus weg kadaster uit Emmen naast continue pogingen om bijvoorbeeld de rechtelijke macht uit Leeuwarden weg te halen. In de praktijk werkt solidariteit in Nederland blijkbaar maar 1 kant op, richting de randstad.

Dus is het nu genoeg zegt Opsterlands Belang!  Wij willen niet alleen de landschapspijn (…) maar ook een passend deel van de lusten in de vorm van werkgelegenheid van de nationale overheid. Alleen met werkgelegenheid kunnen we krimp in de regio en de bijbehorende vergrijzing keren. Banen vanuit het bedrijfsleven zijn moeilijk naar de regio te sturen. Waar de markt faalt moet de overheid ingrijpen vinden zelfs liberalen. Dus landelijke overheid, neem uw verantwoordelijkheid met de verhuizing van overheidsbanen naar de regio, pas dan nemen wij onze verantwoordelijkheid om Nederland weer te voorzien van energie!

(…)

Ik vraag u als Opsterlandse raad om moedig te zijn! Ik vraag u om vanavond uw volksvertegenwoordigende taak op te pakken en moed te tonen door vóór de motie te stemmen.

Een motie die het college oproept om met betrekking tot de voorgenomen proefboring nabij Nij Beets géén gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van de agrarische bestemming ten behoeve van tijdelijke exploratieboringen, zoals geregeld in artikel 3.6 onder k van het bestemmingsplan Buitengebied.

(…)

Samenvattend :

– Reeds jaren worden er miljarden m2s gas gewonnen in Opsterland

– De winst gaat naar De Haag en maar ook de werkgelegenheid verdwijnt door rijksbeleid richting Den Haag

– Wij stellen : Geen nieuwe rijksbanen in ’t Noorden? Dan ook geen medewerking voor nieuwe boringen.

 

‘Net fan dat benaude’

 

Dank u wel voorzitter

 


 

 

MOTIE            

 

(Artikel 34 Reglement van Orde)

 

Raad d.d.:

 

De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 12 september 2016.
Voorstel:

 

Weigeren vergunning Vermilion om proefboringen en seismologisch bodemonderzoek te doen bij Grou/Akkrum/Nij Beets.
Onderwerp:

 

Actuele motie.
 

 

 

 

 

Ondergetekende(n), lid van de raad van de gemeente Opsterland,

Constaterende dat,

 

– Aardbevingen veroorzaakt door gasboringen in de provincie Groningen leiden tot schade voor Groninger particulieren, bedrijven en lokale overheden waarvan pas recent is erkend dat economische argumenten een rol speelden in de besluitvorming maar veiligheidsargumenten geen rol speelden in de besluitvorming (rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’), wat leidde tot maatschappelijke onrust en aantasting van het vertrouwen in besluitvormende instanties.

– Uit de Opsterlandse bodem reeds tientallen jaren succesvol miljarden m3s gas zijn gewonnen wat slechts resulteerde in 1 kleine beving in 1999 (TNO-rapport 2012 R10198)

– De gasopbrengsten uit de Opsterlande bodem in de nationale schatkist terecht zijn gekomen.

– Vermilion een nieuwe vergunningaanvraag heeft gedaan voor een proefboring in een klein veld nabij Nij Beets, vlakbij het polderhoofdkanaal compensatie gebied en vlakbij het Koningsdiep.

– Na een succesvolle proefboring het de bedoeling is om op die locatie een definitieve boring te implementeren.

– Er in recente jaren door inwoners en de gemeente Opsterland flink geïnvesteerd is in de ontwikkeling van natuur en recreatie rondom Nij Beets in de vorm van compensatie gebieden voor het Polderhoofdkanaal en het Koningsdiep.

– Er geen breed draagvlak is voor proefboringen in de buurt van Nij Beets

 

Overwegende dat,

– Provinciale staten van Fryslân op 21 januari 2015 een motie heeft aangenomen waarin het college van gedeputeerde staten wordt opgeroepen om krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.”.

– Het college van gedeputeerde staten van Fryslân geen rol speelt in het vergunningsverlenings proces.

– Het college van burgemeester en wethouders in Opsterland wel een verantwoordeljkheid heeft in de vergunningsverlening en een besluit over de vergunningsaanvraag zal moeten communiceren richting Vermilion voor woensdag 14 september 2016.

– De vergunning mogelijk wordt behandeld als ‘binnenplans af te wijken van het bestemmingsplan’ waardoor inspraak van burgers of het aanleveren van zienswijzen niet mogelijk zou zijn.

 

– In het duale systeem de gemeenteraad van Opsterland kaders stelt voor het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad van Opsterland sinds de recente aardbevingen in Groningen niet expliciet stelling heeft genomen met betrekking tot gasboringen in de gemeente Opsterland.

 

– De gemeenteraad van Opsterland de belangen van zowel inwoners, overheden en ondernemingen tegen elkaar afweegt.

 

 

 

 

Verzoekt het college,

 

met betrekking tot de voorgenomen proefboring nabij Nij Beets geen gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van de agrarische bestemming ten behoeve van tijdelijke exploratieboringen, zoals geregeld in artikel 3.6 onder k van het bestemmingsplan Buitengebied.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en datum:

 

Namens de fractie(s) van:

 

Opsterlands Belang – Marcel van Opzeeland

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.