Gemeente krijgt steeds meer zorgtaken.Kleine zorgaanbieders doen volop mee in Opsterland

zorgb
Samen zorgen, samen genieten.

Opsterland kent veel kleine zorgaanbieders zoals zorgboerderijen, dagopvang en activiteitencentra. Nu meer en meer zorgtaken naar de gemeenten gaan, is er Nederlandbreed de vrees, dat kleinschalige zorgbedrijven het onderspit delven en de zorg verdeeld wordt onder de grote organisaties.

De angst dat zij achter het net gaan vissen is ongegrond, dat geldt in ieder geval voor Opsterland en de beide Stellingwerven. Wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland liet tijdens de commissievergadering van gemeenteraad op maandagavond 18 november weten, dat er nadrukkelijk goede contacten worden onderhouden met de kleinere zorgaanbieders.

Op donderdag 14 november werden de kleinere aanbieders van zorg bijgepraat in de Buorskip in Beetsterzwaag. Voor een volle zaal werden de aanstaande veranderingen in de AWBZ en WMO uit de doeken gedaan. De tweede helft van de avond werd gebruikt om de zorgaanbieders mee te laten praten over de komende veranderingen.

zorgripen
De open dagen op Zorgboerderij De Ripen in Nij Beets worden altijd goed bezocht.

Op de agenda in de Buorskip stond de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO. Het centrale thema van de avond was: op welke wijze kan de burger goede zorg ontvangen terwijl gemeenten veel minder geld krijgen om deze zorg goed te regelen?

WMO

Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ wordt per 2015 grotendeels overgeheveld naar de WMO. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.

Participatie en jeugdzorg

De uitvoering van de Participatiewet(voor WWB, voormalig Wajong en Wsw vanaf 2015) ligt straks bij gemeenten op het bordje. Ook zijn de gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Samen oppakken

Bij Maatwurk in Gorredijk produceert men veel open haard hout. ook houdt een groep van Maatwurk het bedrijventerrein schoon.
Bij Maatwurk in Gorredijk produceert men veel open haard hout. ook houdt een groep van Maatwurk het bedrijventerrein schoon.

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben ervoor gekozen om de drie decentralisaties (AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg) gezamenlijk op te pakken. De kleinere zorgaanbieders krijgen daarbij volop kansen.

Opsterland zorgland

Opsterland kent veel kleinere  aanbieders van zorg, dagbesteding en dagopvang. Om een indruk te krijgen klik dan op onderstaande links. .youtube.10 jaar bij Zorgboerderij Boerenhiem Nij Beetscom/watch, klik op stichtingaetb.nl-wijnjewoude,  maatwurk-ondersteuning.nl, maatwurk-video en www.deripen.nl

Opsterlands Belang

Fractievoorzitter Sikke Marinus is erg blij met de aandacht voor de kleinere zorgaanbieders; ‘Opsterland kent heel veel zorgboerderijen en andere kleinschalige vormen van zorg. Het zijn plekken waar mensen in een overzichtelijke zetting volop aandacht en begeleiding krijgen. Zorg op maat. Ik hoop echt dat andere gemeenten het voorbeeld van Opsterland en de Stellingwerven volgen.’

Eerdere publicaties

Voor eerdere publicaties over dit onderwerp, klik  op opsterlandsbelang-informatieavond-awbz en opsterlandsbelang.nl/drukpunt-matu-niet-kringloopwinkel-wel

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.