Tag: fusie

Wetenschappers: ‘Gemeentelijke samenwerking leidt niet tot lagere uitgaven’

Wetenschappers: ‘Gemeentelijke samenwerking leidt niet tot lagere uitgaven’ Bron: Economisch Statisch Bulletin (ESB). Vaak wordt gemeentelijke samenwerking gezien als een middel om kosten te besparen. Maar is dat wel zo? Of hangt het ervan af hoe groot de samenwerkende gemeenten

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , , ,

Universiteit Groningen: “Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency.”

Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. ‘Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter’, zegt onderzoeker bij Pro Facto in

Geplaatst in Feiten Getagd met , ,

OWO verdeeld – Oost- en Weststellingwerf stappen uit de Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden

Volgens krant De Woudklank houden de gemeenten Oost- en Weststellingwerf zich niet aan de afspraken, door per 1 januari uit de Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden te stappen. Dat schrijven de drie overgebleven gemeenten Smallingerland, Heerenveen en Opsterland in een

Geplaatst in Nieuws Getagd met , , ,

Opsterlands Belang komt op voor de Opsterlandse brandweer

  De coalitiepartijen van Opsterland zijn bang dat het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio consequenties heeft voor brandweerteams in de regio.De raadsleden werden eerder deze maand bijgepraat over het dekkingsplan 2.0 van de Veiligheidsregio Fryslân. Dat plan moet het werk

Geplaatst in Fractie, Nieuws, OB in de Media Getagd met , , ,

Dorpsschool in nood bij herindeling

(Uit de LC 6 december 2016) Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden maakt zich grote zorgen over de kleine scholen die met de herindeling bij Leeuwarden komen. Opheffing dreigt, waarschuwt ze. Herindeling De problemen hangen samen met de herindeling,

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , ,

BB over herindeling – Zorg in kleine gemeenten beste geregeld

fpocEen voor Opsterlands Belang bevestigend bericht in Binnenlands bestuur over de 3 decentralisaties waar zoveel bestuurders van dachten dat je moet fuseren om de complexe zorgtaken aan te kunnen. Wat blijkt, juist kleine gemeenten hebben de zorg nu het beste geregeld. Binnenlands

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , , , , , , , ,

Fusie gekte : Grotere gemeente = duurdere gemeente

Gemeentelijke herindeling levert op geen enkele manier besparingen op. Tot een andere conclusie kan Prof.Dr.Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden (Rijksuniversiteit Groningen) en directeur van het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) niet komen.

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , , , ,

OBS De Lytse Jonker Jonkerslân gaat sluiten

Openbare basisschool De Lytse Jonker in Jonkerslân sluit na dit schooljaar.. De school heeft nog slechts achttien leerlingen en er is de komende jaren geen zicht op veel extra aanwas. Het afgelopen jaar verloor de school elf van de 29

Geplaatst in Nieuws Getagd met , , , , , , ,

ONDERZOEK: Burgers kleinere gemeenten meer betrokken bij lokale politiek

In kleinere gemeenten zijn burgers meer betrokken bij de gemeentepolitiek dan in grote gemeenten. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) De conclusie wordt gestaafd door de hogere opkomstcijfers in kleinere gemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de raadsverkiezingen in 2010

Geplaatst in Nieuws Getagd met , , , , , , , , ,

CDK Jorritsma: 50 duizend is een mooie maat voor gemeenten

Een gemeente van 50 duizend inwoners is een  mooie maat, vindt Commissaris van de Koning John Jorritsma. Hij zei dit tegen de raden van Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat die opgaan in de fusiegemeente De Friese Meren. ‘Gelukkig zit 100 duizend

Geplaatst in Nieuws Getagd met , , , , , , , , , ,