Brandbrief over de Skâns en reactie Opsterlands Belang

skans4Luit Beenen en Tjesse van der Zee hebben een brandbrief naar De Woudklank gestuurd over de toekomst van De Skâns. In dit artikel wordt de brief onverkort weergegeven.

Een reactie van Opsterlands Belang staat in cursieve letters onder.

 

 

De brief

"Kort geleden stond er een paginagrote advertentie van de gemeente Opsterland in de Woudklank waarop werd gemeld dat er groen licht was gegeven aan de grote projecten in Gorredijk. Wethouder Piet van Dijk – de man met de spreekwoordelijke oliespuit – had geregeld dat Gorredijk kan verder met het ontwikkelen van een MFA bij de BHS en Kortezwaag wordt uitgebreid met een tweede sportzaal.
Het college wil De Skâns slopen en integreren in de Burgemeester Harmsma School (BHS). Het huidige multifunctionele centrum wordt in de plannen van het college een dorpshuis met een toneelzaaltje. Intussen is De Skâns failliet gegaan en heeft wethouder Piet van Dijk er een argument bij om De Skâns onder te brengen bij de BHS: het faillissement komt daarom wel erg gelegen uit!
Maar is een sloop van De Skâns wat de Gordyksters willen? Steeds meer groeit het besef dat Gorredijk met de sloop van De Skâns een sfeervolle theaterzaal en een sporthal kwijtraakt door politieke spelletjes en er een lege plek zonder beleving voor terug krijgen. De weerstand uit Gorredijk wordt steeds groter en er zijn al bijna 1000 handtekeningen verzameld tegen de sloop zijn van ‘us Skâns’ en stromen nog dagelijks binnen.
Er is 5 jaar gewerkt aan de plannen met onder andere PRIMO (Stichting Primair Onderwijs), De Skâns, sportverenigingen, kinderopvang en andere instellingen die binnen De Skâns en de nieuwe MFA een plek moeten krijgen. De plannen voor een nieuwe basisschool naast de BHS en een basisschool in Loevestein werden al in 2012 door de gemeenteraad goedgekeurd. Een belangrijke pijler onder de te vormen MFA zijn de sportactiviteiten die in deze plannen 1 op 1 over zouden gaan naar de nieuw uit te breiden sportaccommodatie van de BHS. Plannen die op steun kunnen rekenen van de pachter van De Skâns, want hij had als voorwaarde gesteld dat de sport samen met de andere activiteiten garant zouden staan voor een verantwoorde exploitatie.
De BHS heeft samen met PRIMO voorwaarden gesteld aan de gemeente over het aantal vierkante meters sportuitbreiding, mede om de kinderen van deze basisscholen niet meer over de drukke Nijewei hoeven over te steken naar de sportaccommodatie in Kortezwaag. De BHS kan met voldoende sportomvang een eigen sportopleiding ontwikkelen en in de avond en na schooltijd kunnen de sportverenigingen gebruik maken van deze sportaccommodatie.
Dit plan was na 5 jaar voorbereiding klaar en werd binnen alle deelnemende werkgroepen uit Gorredijk breed gedragen. De BHS was bereid fors bij te dragen (een half miljoen euro!) om deze plannen samen met de gemeente te realiseren. De toelichting en voorwaarden die directeur De Boer van de BHS heeft afgegeven aan de raad waren duidelijk tijdens de commissiebehandeling.
De lange voorbereiding van de gemaakt plannen werden verstoord door de politieke bemoeienis van Opsterlands belang. Daar waar 5 jaar lang was gewerkt aan de oplossing voor Gorredijk, kwam Opsterlands Belang ineens met andere planvarianten naar de raad. Deze plannen – geregisseerd door de OB’ers Diko van der Harst en Hans de Jong – werden klakkeloos overgenomen door hun eigen wethouder. Met de verkiezingen voor de deur werd het eerder bereikte draagvlak in Gorredijk over de plannen verspeeld door toedoen van Opsterlands Belang.
Een slecht financiële keuze en timing, want vele vierkante meters van de sportzaal van de BHS worden ingeleverd ten behoeve van de sportzaal in Kortezwaag en daarmee valt een belangrijke pijler onder de plannen van de BHS weg. Het is dus geen wonder dat de BHS weigert mee te werken aan de (politieke) wending en de veranderde plannen. Nieuwe plannen die niet of nauwelijks bekend zijn bij de Gordijksters en waarvan een verlammende werking uitgaat.
De huidige exploitant uit Kortezwaag meldt bijna ieder jaar een exploitatietekort en dreigt de gemeente ieder jaar met sluiting van het sterk verouderde zwembad. Wanneer er bij deze sportaccommodatie dure vierkante meters extra moeten worden bijgebouwd voor een nieuw sportzaal, dan is dat vragen om exploitatieproblemen. Wie hoest de dure vierkante meter prijs op uit de exploitatie? De gemeente?
Ooit werd de sportaccommodatie in Kortezwaag versneld afgeschreven om de exploitatie mogelijk te maken (ingegeven door het faillissement van de toenmalige exploitant). Waarop baseren Opsterlands Belang en andere politieke partijen dat de exploitatie ineens wel uit kan? Stenen stapelen is makkelijker dan een duurzame exploitatie. Een deugdelijke exploitatieberekening is nog niet eens gepresenteerd en van de armlastige clubs mogen wij geen financiële bijdrage verwachten zoals van de BHS. De gemeente en de wethouder hebben zich laten meeslepen in een valkuil door drie partijen tevreden te willen stellen: de BHS, Kortezwaag en de politieke partijen, met Opsterlands Belang als slechte regisseur en souffleur.
Door de kool en de geit te sparen ontstaan twee centra die moeilijk of helemaal niet kunnen worden geëxploiteerd. Bovendien vervalt er een belangrijke eis vanuit het onderwijs en een financiële bijdrage door de BHS door te weinig sportmeters toe te wijzen. Daar komt nog bij dat niet alle sportverenigingen overtuigd zijn van de plannen van de wethouder van Opsterlands Belang. Deze verenigingen zetten financiële vraagtekens bij een gezamenlijke exploitatie en financiering van de nieuw te bouwen sportzaal met een gezamenlijke sportkantine bij Kortezwaag. Daarnaast is er nog geen doorberekening bekend over de herschikking van de sportvelden (buiten) en of de sportvelden voldoende toekomstbestendig zijn met het oog op de verwachten groei uit de omliggende dorpen.
Opmerkelijk makkelijk gaat de politiek voorbij aan de grote impact in het hart van Gorredijk. Als je het ‘hart’ er uit snijdt en twee onrendabele centra creëert, is de vrees en kritiek in Gorredijk gerechtvaardigd en moeten de Gordyksters de politiek terugfluiten. Nu heb je veel uit te leggen in een failliete Skâns. Liever een opgeknapte Skâns dan een mislukte kans in het hart van Gorredijk!
De politiek wil met zijn plannen de kool en de geit sparen. Kies met het hart voor een bruisend hart in Gorredijk, met horeca, evenementen, sport en plaats voor particulier initiatief. Beslis met het hoofd over het enige echte ‘hart’ van Gorredijk.
Namens de duizend tegenstemmers die zich gehoord willen voelen,
  Luit Beenen en Tjesse van der Zee"

Reactie van Sikke Marinus

Het klopt helemaal. De heren van der Zee en Beenen hebben gelijk. Met de verkiezingen voor de deur moet je het maar aandurven om een plan te maken waarbij de Skâns verhuist. Daar is moed voor nodig. In de brandbrief gaan jullie uit van aannames en zogenaamde feiten, die niet kloppen. Daar ga ik nu niet verder op in. De feiten en de stand van zaken, kan een ieder beluisteren tijdens de voorlichtingsavond in de Skâns op 11 december aanstaande.

Hele gemeenteraad

Dat er nu een plan wordt onderzocht, waarin de Skâns naar de overkant van de weg verhuist, gebeurt met instemming en toestemming van de hele raad, inclusief Rein Suurd. In overleg met alle betrokken partijen (huurders, bestuur, BHS, scholen,etc.)wordt de haalbaarheid daarvan onderzocht. Het (briljante)idee is om van het geld (meer dan een half miljoen per jaar) dat de gemeente nu jaarlijks kwijt is aan de oude Skâns, een nieuwe Skâns te bouwen. Op die manier kan er een toekomstbestendige situatie ontstaan voor Gorredijk.

Alternatief

Natuurlijk kun je tegen zo’n verhuizing zijn, natuurlijk kun je de oude Skâns niet kwijt willen,daar is iedereen vrij in.  De tegenstanders vertellen echter niet hoe ze de oude Skâns overeind willen houden. Ze komen niet echt met een doortimmerd alternatief. Als de oude situatie blijft bestaan, zal er bovenop de vaste lasten, fors geïnvesteerd moeten worden. De vraag wie dat gaat betalen wordt door de tegenstanders niet beantwoord. Hoe toekomstbestendig ben je dan bezig?

Voorlichtingsavond

Dat er 1000 mensen getekend hebben, op grond van onvolledige informatie, is spijtig. Het zou goed zijn, dat mensen zich eerst beter verdiepen in de problematiek, voordat ze een mening vormen. Op 11 december is er een inloopavond in de Skâns. Daar wordt de stand van zaken verder toegelicht. Voor meer informatie daarover, kijk ook op www.opsterlandsbelang.nl/voorlichtingsavond/gorredijk

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.