Opsterlands Belang raadslid Hans de Jong heeft een bouwbedrijf en kocht midden in de crisis (2013) een vervallen bedrijfspand en bijbehorende woning in Wijnjewoude. Het woningdeel heeft hij in de jaren daarna in de uren dat er geen ander werk was, opgeknapt (inclusief puntdak).

Ook is de aanvraag gedaan om de naastgelegen vervallen bedrijfsruimte te slopen en daar een nieuwe woning te bouwen. Omdat Wijnjewoude zich inspande voor een energie neutraal dorp, heeft de heer De Jong opdracht gegeven een energie neutrale woning te ontwerpen. Dat werd de woning met een kubistische vorm zodat naast een hoge R waarde van 6, ook goed werkende zonnepanelen geplaatst konden worden op een plat dak (Inderdaad een afwijkend beeld in een straat met verder puntdaken).

De aanvraag van Hans de Jong is in  de gemeenteraad behandeld op 21 september 2015. Het voorstel behelsde “het afgeven van de definitieve verklaringen van geen bedenkingen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Vergaderingen/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen_2015/Besluitvormende_raadsvergadering_21_september_2015

Het is in Opsterland gebruikelijk dat het college gemandateerd wordt bij ruimtelijke ordening onderwerpen zolang er geen zienswijzen zijn gekomen uit de omgeving van bijvoorbeeld buren. Er blijken achteraf geen zienswijzen te zijn binnengekomen.

Het raadsvoorstel kunt u hier terugvinden:

RV Verklaring van geen bedenkingen 2015-31498

De aanvraag is inclusief onderbouwing van het plan en ook de vorm/bouwtekening van de woning is opgenomen in de documenten voor de gemeenteraad. Dat document kunt u hier teruglezen.

Bijlage 2 Ruimtelijke onderbouwing Loksleane 3 2015-31536

In de fractie van Opsterlands Belang is vervolgens op dinsdag 15 september 2015 ter voorbereiding op de raadsvergadering gesproken over dit punt en de notulen van de fractievergadering melden daarover: “

 “Omgevingsvergunningen

Geen opmerkingen vanuit OB. Als er later in het proces zienswijzen worden ingediend dan kan de raad weer een (herzien) besluit nemen. Als er discussie ontstaat over plan “Loksleane 3” dan zal Hans als direct belanghebbende hierbij niet aanwezig zijn.”

Daarna heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Alleen het CDA en de PvdA hebben vragen gesteld over de woning bij de Loksleane en het agendapunt geagendeerd. De PvdA sloot zich bij een van de vragen van het CDA aan om ervoor te zorgen dat het voorstel terug in de raad komt wanneer er zienswijzen komen uit de omgeving. Er zijn geen zienswijzen of schadeclaims binnengekomen bij de gemeente. De overige fracties hadden naar aanleiding van de informatie en bouwtekeningen geen vragen. U kunt het debat terug zien op:

https://channel.royalcast.com/opsterland/#!/gemeenteopsterland/20150921_1

Raadslid Hans de Jong heeft zelf niet meegesproken of gestemd over het besluit.

Vervolgens hebben het college van burgemeester en drie wethouders gezamenlijk de aanvraag gehonoreerd. Volgens de documentatie die raadsleden van ’t college ontvingen, was de reden van B&W om het afwijken van het welstandsadvies:

“Vasthouden aan het welstandadvies betekent dat de woning voorzien moet worden van een kap waarop weliswaar ook zonnecollectoren geplaatst kunnen worden maar die minder rendement zullen hebben.“

Ook dat besluit is destijds openbaar en transparant toegestuurd aan de gemeenteraad van Opsterland (zoals iedere week gebeurt na het college overleg op dinsdag ochtenden)

Daarop is Hans de Jong net als bij de eerste opgeknapte woning met puntdak, de nieuwe tweede woning gaan bouwen. Dat bouwproces heeft een aantal jaren (2015-2017) geduurd omdat ook deze woning in de uren dat er geen overig werk was, werd gebouwd.

Toen de woning na een aantal jaar bouwen bijna klaar was, bleek er lekkage te zijn op het platte dak.

Hans heeft daarop de dakdekker (“Caspers dakbedekking” te Joure) nog enkele keren langs laten komen om het probleem op te lossen. Dat is dan ook de reden waarom er nog geen zonnepanelen zijn geplaatst op het platte dak; omdat het dak nog niet lekkage vrij was.

Zonder gereed melding bij de nutsbedrijven ontvangt men geen gereedmeldcode voor nutsvoorzieningen zoals water of elektra.  Omdat in de tussentijd de woning was verkocht, heeft de gereed melding plaatsgevonden in oktober 2017, zonder de zonnepanelen, omdat eerst de lekkage verholpen moest worden.

In de tweede week van januari 2018 (vorige maand) is de woning vervolgens aangesloten door de nutsbedrijven. De zonnepanelen zijn besteld (Bij “Energiewonen” te Almere) en hadden al op het dak gelegen indien het dak waterdicht was geweest, dat zal nu naar verwachting maart 2018 worden.

Het gebeurt vaker dat de gemeenteraad een bestemming wijzigt of dat het college het advies van welstand niet overneemt. De gemeente Opsterland probeert mee te denken met inwoners en dingen mogelijk te maken indien dat kan en daar een goede reden voor is in het algemeen belang (zoals de energie transitie). Van het college van burgemeester en wethouders begrijpen we dat in het recente verleden 6x (abusievelijk hadden we 8x vermeld, echter het college noemde het getal 6) is voorgekomen dat het college een advies van Hûs en Hiem (welstand) niet overnam.