marinus

Marcel van Opzeeland heeft één voorkeursstem te weinig

De raadsleden Dieko van der Harst en Marcel van Opzeeland keren voorlopig niet terug in de gemeenteraad van Opsterland. Dat is de schaduwkant van het feit dat alle Opsterlands Belangers met voorkeurstemmen in de gemeenteraad zijn gekozen. Dieko van der Harst zag zijn aanhang in met name Ureterp met een 200 stemmen dalen. In Ureterp …

Marcel van Opzeeland heeft één voorkeursstem te weinig Lees verder »

Opsterlands Belang maakt minima blij met groen geluk

Politieke partijen lopen graag te koop met grote projecten die ze voor elkaar kregen. Opsterlands Belang kijkt deze keer bewust naar een kleiner project, wat mensen echt blij heft gemaakt. In de krant van Opsterlands Belang leest u meer over dit groene geluk. Het volkstuinproject voor de minima in Opsterland is zeer succesvol. De proef in …

Opsterlands Belang maakt minima blij met groen geluk Lees verder »

Alle kandidaten van partijen gemeenteraadsverkiezingen bekend

Alle kandidatenlijsten van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Er doen negen partijen mee aan de verkiezingen in Opsterland.  FNP, dat vier jaar gelden de kiesdrempel niet haalde, doet met lijsttrekker Evert Wilstra een nieuwe poging. Helemaal nieuw is Bas. Bas is ontstaan uit mensen die weggelopen zijn bij hun vorige partij. Lijsttrekker …

Alle kandidaten van partijen gemeenteraadsverkiezingen bekend Lees verder »

Sikke Marinus opnieuw lijsttrekker van Opsterlands Belang

De ledenvergadering van Opsterlands Belang kiest doelbewust voor stabiliteit en ervaring. De komende jaren zullen, in verband met de decentralisaties en de bezuinigingen van het rijk, zwaar zijn. Doortastende en gedegen raadsleden zijn bij deze ontwikkelingen van groot belang. De lijsttrekker van Opsterlands Belang is Sikke Marinus uit Nij Beets. In de afgelopen coalitieperiode was …

Sikke Marinus opnieuw lijsttrekker van Opsterlands Belang Lees verder »

Landelijke partijen bang voor forse klap bij raadsverkiezingen

Landelijke partijen als de VVD en de PvdA zien de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart met angst en beven tegemoet. Het dagblad Trouw peilde de stemming bij de lokale afdelingen van verschillende partijen. De meeste partijen hebben geen hoge verwachtingen van de komende verkiezingen. Veelal is het verlies beperken het doel. De oorzaak voor het sombere …

Landelijke partijen bang voor forse klap bij raadsverkiezingen Lees verder »

Polderhoofdkanaal gaat gewoon open, bezwaarmakers maken geen kans meer

Maandagavond heeft de gemeenteraad €860.00,- extra vrij gemaakt voor de heropening van het Polderhoofdkanaalal. Door de vertraging en de gerechtelijke procedures is de prijs voor een open kanaal duurder geworden. Voor deze tegenvaller was vooraf al geld gereserveerd door de gemeenteraad. De gemeenteraad maakte niet alleen extra geld vrij, een bijna voltallige raad gaf toestemming …

Polderhoofdkanaal gaat gewoon open, bezwaarmakers maken geen kans meer Lees verder »

Nieuwe WMO wet haalt de deadline niet, uitstel nodig voor meer zorgvuldigheid

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook wethouders uit een aantal grote steden stellen dat invoering van de nieuwe wet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 schier onmogelijk is. Uitstel lijkt onontkoombaar. Het inmiddels veel te korte tijdpad tot aan de invoeringsdatum en de aanhoudende onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder gemeenten de Wmo moeten …

Nieuwe WMO wet haalt de deadline niet, uitstel nodig voor meer zorgvuldigheid Lees verder »

Alleen met echt loslaten en veel minder regels kan burgerkracht groeien

Gemeenten die burgerkracht aan willen moedigen, kunnen niet verwachten dat burgers vervolgens precies doen wat er in de beleidsnota staat. Volgens bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw, Justus Uitermark (35) moet zelforganisatie een zekere autonomie hebben en niet het  verlengstuk zijn van de overheid. Met zijn visie sluit Uitermark aan bij de politieke uitgangspunten van Opsterlands Belang. Meer burgerkracht kan …

Alleen met echt loslaten en veel minder regels kan burgerkracht groeien Lees verder »

Gemeenten kiezen voor goede zorg en vegen bezuinigingsdeal VNG en staatssecretaris van tafel

Opsterland wil meer geld voor de huishoudelijke zorg. De gemeente wil voorkomen dat mensen de dupe worden van Haagse bezuinigingen. 67% van alle gemeenten in Nederland deelt deze mening. Maandag werd op initiatief van Opsterlands Belang een motie door de gemeenteraad aangenomen waarin het magere onderhandelingsresultaat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris …

Gemeenten kiezen voor goede zorg en vegen bezuinigingsdeal VNG en staatssecretaris van tafel Lees verder »