Sikke Marinus opnieuw lijsttrekker van Opsterlands Belang

De ledenvergadering van Opsterlands Belang kiest doelbewust voor stabiliteit en ervaring. De komende jaren zullen, in verband met de decentralisaties en de bezuinigingen van het rijk, zwaar zijn. Doortastende en gedegen raadsleden zijn bij deze ontwikkelingen van groot belang. De lijsttrekker van Opsterlands Belang is Sikke Marinus uit Nij Beets. In de afgelopen coalitieperiode was […]

Polderhoofdkanaal gaat gewoon open, bezwaarmakers maken geen kans meer

Maandagavond heeft de gemeenteraad €860.00,- extra vrij gemaakt voor de heropening van het Polderhoofdkanaalal. Door de vertraging en de gerechtelijke procedures is de prijs voor een open kanaal duurder geworden. Voor deze tegenvaller was vooraf al geld gereserveerd door de gemeenteraad. De gemeenteraad maakte niet alleen extra geld vrij, een bijna voltallige raad gaf toestemming […]

Nieuwe WMO wet haalt de deadline niet, uitstel nodig voor meer zorgvuldigheid

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook wethouders uit een aantal grote steden stellen dat invoering van de nieuwe wet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 schier onmogelijk is. Uitstel lijkt onontkoombaar. Het inmiddels veel te korte tijdpad tot aan de invoeringsdatum en de aanhoudende onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder gemeenten de Wmo moeten […]

Alleen met echt loslaten en veel minder regels kan burgerkracht groeien

Gemeenten die burgerkracht aan willen moedigen, kunnen niet verwachten dat burgers vervolgens precies doen wat er in de beleidsnota staat. Volgens bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw, Justus Uitermark (35) moet zelforganisatie een zekere autonomie hebben en niet het  verlengstuk zijn van de overheid. Met zijn visie sluit Uitermark aan bij de politieke uitgangspunten van Opsterlands Belang. Meer burgerkracht kan […]

Gemeenten kiezen voor goede zorg en vegen bezuinigingsdeal VNG en staatssecretaris van tafel

Opsterland wil meer geld voor de huishoudelijke zorg. De gemeente wil voorkomen dat mensen de dupe worden van Haagse bezuinigingen. 67% van alle gemeenten in Nederland deelt deze mening. Maandag werd op initiatief van Opsterlands Belang een motie door de gemeenteraad aangenomen waarin het magere onderhandelingsresultaat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris […]