Anbi gegevens

Naam van de instelling

Opsterlands Belang

RSIN

Bankrekeningnummer

Postadres van de instelling

816382311

NL58RABO0363106677

Langewâl 67

8401DG Gorredijk

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bianca Fennema

 

 

Ymko de Graaf

Anneke Oosterwoud

Doelstelling ANBI

Opsterlands Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor mensen in Opsterland. Het belang van de inwoners van Opsterland staat bij ons steeds voorop. We staan pal voor de leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie platteland/buitengebied.

Het beloningsbeleid

Opsterlands Belang kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten