Uitbreidingsplan 16 woningen Langezwaag

Op 10 mei is in de Raad de nota van uitgangspunten besproken voor het uitbreidingsplan van 16 woningen in Langezwaag. Dit betekent dat er vooraf al randvoorwaarden (extra aandachtspunten) door de Raad meegegeven kunnen worden aan het College voordat de echte procedure van start gaat. Het initiatief voor deze bouw is uit het dorp zelf gekomen en door enkele ondernemers uit Langezwaag. Dit noemen de ‘Krêft fan de mienskip’. Als Opsterlands Belang juichen we dit initiatief toe.

In de oriënterende Raad heeft Opsterlands Belang ingebracht dat er een tijdelijke ontsluiting moet worden aangebracht naar de Hegedyk om de vele verkeersbewegingen van minimaal 2000 stuk van het bouw verkeer door het dorp wordt voorkomen. Het College is het met ons eens en dit wordt meegenomen in het project, dus daar zijn we blij mee. Dit is dus een extra aandachtspunt waar het College gaat uitvoeren.

Als Opsterlands Belang zijn we er voor de burgers. We willen graag dat dorpen leefbaar blijven en dat ook onze eigen jongere inwoners hier in Opsterland een woning kunnen vinden. Op dit moment is dat lastig en daarom kunnen we initiatieven waarbij meer woningen gebouwd gaan worden alleen maar toejuichen. Maar dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van het woongenot van de huidige bewoners in een dorp. En soms geeft dat spanningen. Dus zijn we helemaal content? Eigenlijk niet helemaal en we wilden toch nog iets meegeven aan het College voor de definitieve planvorming is gerealiseerd.

Volgens de tekening komt er een groenstrook tussen de huidige bebouwing van slechts 7 meter. Wij zouden dit graag nog 15 meter breder zien, incl. een groenwal van 2 meter hoog met beplanting of bosschages (om het woongenot van de huidige bewoners niet te veel te benadelen). Wij weten dat dit geld kost omdat we nu grond, wat bouwgrond kan zijn, niet gaan bebouwen. Daarom hebben we aangegeven dat er beter overleg moet komen tussen eventuele benadeelde bewoners (die planschade kunnen indienen en geld mogen vragen ter compensatie) en de initiatiefnemers van het plan. Wanneer we een groenstrook aanleggen hoeft er misschien minder of geen planschade betaald te worden. ‘Het mes snijdt dan aan beide kanten’.

We weten niet of het mogelijk is maar willen met deze oproepen suggestie een bijdrage te leveren en hopen echt dat dit mogelijk is waardoor alle partijen tevreden kunnen zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.