Trage staatssecretaris Van Rijn eist nu spoed van eerste kamer

jeugdwet-300x200Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) krijgt plotseling haast. Hij dringt er in een brief bij de Eerste Kamer op aan de Jeugdwet voor 19 maart te behandelen. Een van de argumenten is dat gemeenten een jaar voorbereidingstijd moeten krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan. Precies dezelfde kritiek kreeg de staatssecretaris in november 2013 al op zijn bordje van de gemeenten.

Voor een stelselwijziging van deze omvang is het van belang dat de betrokkenen tijdig kunnen beginnen met de implementatie. Zolang het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is, is het voor gemeenten niet mogelijk ‘om te starten met de daadwerkelijke implementatie’.

Gemeenten moeten beleidsplannen en verordeningen vaststellen die van belang zijn voor de overeenkomsten die gesloten moeten worden met jeugdhulpaanbieders en instellingen. Daarnaast moeten bureaus jeugdzorg en jeugdhulpinstellingen voldoende tijd hebben om de personele formatie aan te passen. Ook provincies, zorgverzekeraars en –kantoren moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op het al dan niet beëindigen van hun taken. 

 

Tijdpad Wmo

Het is opmerkelijk dat Van Rijn rondom de Jeugdwet de senaat tot spoed maant, en met name de argumentatie die hij daarvoor gebruikt. Rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) houdt hij vast aan het tijdpad. Ook daarvoor staat de invoering gepland per 2015. De wet moet echter niet alleen door de Eerste Kamer, maar ook nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Een datum voor plenaire behandeling is nog niet vastgesteld.

Zorgen over haalbaarheid

Bij zowel de Raad van State, als de landelijke als lokale politiek leven zorgen over de haalbaarheid van de invoeringsdatum. Onder meer omdat kabinet en gemeenten het oneens zijn over de voorwaarden waaronder de Wmo op verantwoorde wijze door de lokale overheid kan worden uitgevoerd. In het gunstigste geval behandelt de Eerste Kamer de Wmo voor het zomerreces. Dan resten er nog hoogstens zes maanden voor de inwerkingtreding van deze wet.

11 februari

Behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer staat vooralsnog gepland voor 11 februari. De senatoren hebben nog veel vragen over deze decentralisatie, met mame over de overgang van de JeugdGGZ naar gemeenten. (bron Binnenlands bestuur)

Gerelateerde berichten

ondanks-extra-geld-ligt-nieuwe-jeugdwet-nog-steeds-vuur        uitvoeringsbesluit-jeugdwet-onwerkbaar-gemeenten

trage-staatssecretaris-brengt-gemeenten-problemen-tweede-kamer-last-extra-controleronde

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.