Willemijn stelt vragen over toekomst muziekonderwijs Beetsterzwaag

Raadslid Willemijn Bruining heeft schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van muziekonderwijs in Beetsterzwaag. Aanleiding hiervoor is het opheffen van de stichting BEATsterzwaag.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college op de hoogte van de problematiek met betrekking tot het voortbestaan van de muziekschool BEATsterzwaag
  2. Welke mogelijkheden heeft de gemeente Opsterland om muziekschool BEATsterzwaag te faciliteren?
  3. Indien muziekschool BEATsterzwaag niet meer zou bestaan in de toekomst, waar kunnen kinderen uit de omgeving van Beetsterzwaag dan terecht voor muziekonderwijs?

Op 16 juni jl. ontvingen wij het vervelende bericht dat de muziekschool BEATsterzwaag voornemens is zichzelf per 1 augustus 2020 op te heven. De stichting heeft het college en de raadsleden middels een brief geïnformeerd over hoe zij tot dit besluit zijn gekomen. De fractie van Opsterlands Belang zou het betreuren als kinderen uit de omgeving van Beetsterzwaag geen muziekonderwijs meer kunnen genieten.

In deze brief lezen we het volgende:

In 2016 is het gebouw van de muziekschool aan de Vlaslaan verkocht. Stichting BEATsterzwaag is toen opgericht met als doel om muziekeducatie te behouden dan wel een nieuwe plaats te geven in Beetsterzwaag. Bij de verkoop zou 1 lokaal worden behouden voor muziekonderwijs, maar in de praktijk bleek dit niet haalbaar omdat het gebouw werd gebruikt als woning. De muziekschool heeft toen enige tijd onderdak gehad in de ontmoetingskerk, maar in de praktijk bleek het niet goed te werken. Daarna hebben zij gebruik gemaakt van de lokalen van de Paedwizer en later de Finne, maar na de fusie van de Paedwizer en de Trime was er sprake van ruimtegebrek. Dit zouden zij vol kunnen houden met het uitzicht op beter, namelijk een eigen plek in de nieuw te bouwen brede school. 

De stichting geeft aan een plan te hebben geschreven voor een extra ruimte, waarvoor een investering van ongeveer 80.000 euro nodig is. De opbrengsten uit huurgelden voor de verhuur van de lokalen aan muziekdocenten bedragen ongeveer 4.500 euro, waarbij de verwachting is dat dit bedrag zou kunnen oplopen als er een stabiele basis is als het gaat om een locatie. De huurinkomsten zouden volgens de stichting voor 80 procent aan de locatie kunnen worden besteed. De gemeente is gevraagd om medewerking te verlenen in de vorm van een garantstelling, of het anders oormerken van subsidiegelden. Helaas bleek dit geen optie voor de gemeente Opsterland. De stichting benadrukt dat er niet jaarlijks bedragen nodig zijn, aangezien de exploitatieopbrengst van de verhuur van lokalen in principe genoeg is. Het gaat de stichting om de risico’s die hiermee samenhangen welke niet gedragen kunnen worden door de bestuursleden. 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.