Klein maar krachtig

Herindelingsgemeente Sûdwest Fryslân tast diep in de reserves om het hoofd boven water te houden. Een artikel met deze strekking stond 16 oktober in de LC. Uit dit artikel blijkt dat deze gemeente de verwachte kostenbesparing die de fusie op moest leveren,bij lange na niet haalt. Ondertussen trok men 19 wel miljoen uit voor een nieuw gemeentehuis.

Onderste laadjes
Nog niet zo lang geleden werden kleine gemeenten door de regeerders in Den Haag onder grote druk gezet om te fuseren. Immers in een grote gemeente zou de bestuurskracht groter worden en zou er op de kosten bespaard kunnen worden. Sterkere gemeenten die minder geld kosten, met deze twee doelstellingen in het vaandel probeerde kabinet Rutte 2 vaart achter het herindelingsproces te zetten. De provincie Fryslân blablaade destijds vrolijk mee in dit Rutte-riedeltje. Toen men er achter kwam dat fusies in de praktijk helemaal niet leidden tot meer bestuurskracht en al helemaal niet tot besparingen, schoof men in Den Haag de herindelingswens in de onderste laadjes. En ook bij de provincie is het wat dit betreft stil geworden.

Overzichtelijk
Als gemeenteraadslid in Opsterland heb ik het hele proces meegemaakt. Van meet af aan heeft mijn partij, Opsterlands Belang, geen heil gezien in fusies. Wij hebben altijd gepleit voor kleinere overzichtelijke gemeenten, voor gemeenten die dichtbij de burger zijn. Wel werken we samen met andere gemeenten. Dat doen we niet omdat we Opsterland te zwak vinden voor bepaalde taken, maar wel omdat je als kleinere gemeenten elkaar hierin kunt steunen.

Bombarie
Ook achteraf zijn we blij met de keuzes die we gemaakt hebben. Met veel bombarie werd de herindeling van de gemeenten aangekondigd. Het zou er allemaal veel beter van worden. In de praktijk blijkt dit niet. Wel zijn in de meeste fusiegemeenten nieuwe, nieuwe en dure gemeentehuizen gebouwd. Extra kosten dus. Of de dienstverlening naar de inwoners er zoveel beter van is geworden? Daar zijn op zijn zachtst gezegd de meningen over verdeeld.

Nachtkaars
Hogere zorgkosten, de corona en lagere vergoedingen voor de gemeenten vanuit het rijk, maken het momenteel voor alle gemeenten moeilijk. Dat is in Opsterland niet anders. Opsterland loopt niet voor niets voorop naar Den Haag om meer geld voor de zorgtaken te krijgen. De voortrekkersrol die Opsterland daarin speelt, geeft nog eens aan dat je niet groot hoeft te zijn om invloed uit te oefenen. Klein maar krachtig. De fusiegolf is niet voor niets als een nachtkaars gedoofd.

Hans de Jong, Opsterlands Belang

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.