Jeugdzorg gaat definitief naar gemeenten

jeugdwet-300x200De Eerste Kamer heeft veel en grote zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet. Met name de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten en de bezuinigingen die met de decentralisatie jeugdzorg gepaard gaan, liggen de senaat zwaar op de maag. Volgende week wordt over het wetsvoorstel en een aantal moties gestemd, maar nu al is duidelijk dat een meerderheid met de wet zal instemmen.

Ook over de democratische controle, of beter gezegd het gebrek daaraan, zijn bedenkingen. De tanenende invloed en controlemogelijkheden van gemeenteraden door de vele samenwerkingsverbanden baart de senaat zorgen.

Na beantwoording en enkele toezeggingen door de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (Justitie, VVD) in het ruim 12 uur durende debat is het zo goed als zeker dat de Eerste Kamer volgende week met de wet zal instemmen. Dit kabinet heeft dan de eerste van de drie grote decentralisatiewetten binnen het sociaal domein door beide Kamers geloodst. Hierna volgen de Participatiewet en de nieuwe Wmo. Het kabinet wil de drie wetten per 2015 laten ingaan.

Financieel vangnet

De angst dat gemeenten zorg afwijzen omdat het geld op is, heeft Van Rijn kunnen wegnemen. Gemeenten krijgen een zorgplicht. Als het budget voor het sociaal domein op is, moeten ze de benodigde euro’s elders uit de gemeentelijke begroting halen.

Jeugd -GGZ

Lang werd gedebatteerd over de jeugd-ggz. Evenals in de Tweede Kamer, had ook de senaat vraagtekens bij de wenselijkheid om ook dit onderdeel – nu een verzekerd recht -, over te hevelen naar gemeenten. De vrees voor willekeur en het ontzeggen – uit budgettaire overwegingen – door gemeenten van noodzakelijke hulp aan kinderen was groot. Het betoog van Van Rijn (gemeenten hebben een zorgplicht, een onafhankelijke instantie bepaalt of en welke zorg nodig is, huisartsen kunnen kinderen doorverwijzen en gemeenten moeten die zorg betalen) heeft de senaat kunnen overtuigen dat de jeugd-ggz bij de gemeenten thuishoort.

Bestuurskracht

De zorgen over de tanende invloed van de raad deelt staatssecretaris Teeven niet. Voor de decentralisaties zijn ‘robuuste’ gemeenten nodig met ‘voldoende bestuurskracht’. Als niet vrijwillig voor gemeentelijke herindeling wordt gekozen, moet regionaal worden samengewerkt. Op een enkele uitzondering na zijn rondom de jeugdzorg voldoende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht, stelde Teeven.

Lees het volledige artikel

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/eerste-kamer-akkoord-met-jeugdwet

Gerelateerde berichten

uitvoeringsbesluit-jeugdwet-onwerkbaar-gemeenten

brandbrief-gemeenten-jeugdzorg-staatssecretaris

Dit bericht heeft 1 commentaar

  1. Wie weet doen de Gemeenten met minder subsidie het wel veel beter.
    In ieder geval werken er mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor kinderen.
    Niemand wilde meer met de oude jeugdzorg samenwerken, omdat ze vreselijke dingen met kinderen uitvoerden. We moeten ook vertrouwen hebben in de gemeenten. Er is geen weg terug, want de oude jeugdzorg was een verschrikking voor velen. Angst voor de toekomst is een slechte raadgever.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.