Jan van Dalen stelt vragen over het bomenbeleid

Bomen dragen bij aan een gezonde leefomgeving: zowel visueel, cultuurhistorisch maar zeker in betere luchtkwaliteit. In het coalitieakkoord staat: “Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug, rekening houdend met het gevarieerde Opsterlandse landschap”.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

  1. Bent u het met ons eens dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in het behoud en beheer van het Opsterlandse bomenareaal ?
  2. Voor het aanvragen danwel verkrijgen van een kapvergunning bestaan criteria (zie omgevingsloket). Gelden die voor zowel
    gemeente als inwoners?
  3. Wordt de betrokkenheid van de inwoners versterkt m.b.t. behoud van bomen als men op de hoogte is van voorgenomen kap en herplant?
  4. Hoe beoordeelt u de in Ooststellingwerf gehanteerde transparantie in het actief informeren van inwoners over kap en herplant en zou dit in 1 of andere vorm navolging kunnen vinden in Opsterland?
  5. Vorig jaar is het bomenbeleidsplan goedgekeurd. Wanneer kunnen we de uitwerking per dorp verwachten?
  6. Is er in de uitwerking van het bomenbeleidsplan ook rekening gehouden met het meer betrekken van inwoners zodat de kennis en het begrip van kap- en herplantacties kan toenemen ?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.