Jan van Dalen stelt vragen over Regio Deal en recreatieve fietspaden

Raadslid Jan van Dalen heeft schriftelijke vragen gesteld over het inzetten van Regio Deal gelden voor recreatieve fietspaden.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 

  1. Is een goed fietspaden netwerk van belang ter bevordering van toerisme en recreatie en daarmee economie en werkgelegenheid in onze mooie  gemeente Opsterland? 
  2. Gemeente Opsterland probeert op velerlei wijze de gezondheid van haar inwoners te verbeteren. Is een goed fietspadennetwerk ook goed voor de  gezondheid van onze eigen inwoners? 
  3. Klopt het dat de ca 12 km ruim 50-jaar oude recreatieve fietspaden in het oostelijk deel van de gemeente in zodanig slechte staat verkeren dat het  fietsers weerhoudt om te gebruiken en deze fietspaden op sommige plekken  zelfs gevaarlijk zijn voor fietsers? 
  4. Ziet u kans om net als Ooststellingwerf in ‘Het Blauwe Bos’ als gemeente  Opsterland samen te werken met Staatsbosbeheer en andere terrein eigenaren om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de vervallen  fietspaden omdat Opsterland wellicht geen eigenaar, maar wél  belanghebbende is? 
  5. Bent u het met de fractie van Opsterlands Belang eens dat de beoogde gelden voor “Impuls Bakkeveen – herinrichting Brink” uit de RegioDeal meer effect sorteren voor de samenleving en economie als deze als gelden voor bedoelde recreatieve fietspaden worden ingezet?

Bij de ingekomen stukken van 14 augustus troffen wij een brief van het college aan dat  een eerste doorkijk geeft op het Opsterlandse deel in de Regiodeal. Wij vinden het  verheugend dat de gemeente de deal voor zuidoost Friesland binnen heeft kunnen  halen en complimenteren het college hiermee.  

De gelden uit de deal beogen, volgens het schrijven, versterking van de regio’s en  daarmee de samenleving.  

In het oostelijk deel van Opsterland ligt ca 12 km recreatief fietspaden. Deze  fietspaden zijn rond 1970 aangelegd. De kwaliteit van de betreffende paden is  afhankelijk van het traject matig tot zeer slecht. Bij de toename van het recreatief  fietsen en elektrische fietsen leveren deze paden zelfs gevaarlijke situaties op.  Natuurorganisaties, Plaatselijk Belangen en toeristisch ondernemers hebben mede  onder leiding van de gemeente besprekingen gevoerd en zijn tot de conclusie  gekomen dat nieuwe fietspaden zeer gewenst zijn in aller belang. 

Er is in de regiodeal al rekening gehouden met enige verbetering van de recreatieve  fietspaden in- en rondom beekdal Koningsdiep als onderdeel van de herinrichting; hier  is echter nog geen geldbedrag aan gekoppeld. Voor “De Brink Bakkeveen” is wel geld  beschikbaar gesteld voor een versoberde cosmetische upgrade. Met bovenstaande  vragen willen we het college stimuleren het geld daar te besteden waar het ’t meeste  oplevert voor inwoners en ondernemers van onze regio. 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.