Ivoren torens opgeblazen door Opsterlands Belang

De titel van ons coalitie akkoord van 2014-2018 luidt “Krêft fan de mienskip”. Dat betekent dat we als gemeenteraad willen dat er goed gebruik gemaakt wordt van de kennis en vaardigheden uit de gemeenschap. Zo zijn het niet langer de ivoren torens uit Beetsterzwaag die weten hoe dorpen ingedeeld kan worden, maar kan juist de betrokken gemeenschap zelf met een plan komen. Door alle kennis van organisaties, inwoners en overheid met elkaar te delen, ontstaan betere plannen…zo is de gedachte.

Dus is het de hoogste tijd voor een bestuurlijk experiment.

Want precies deze  situatie speelt in Beetsterzwaag. Daar mogen 2 scholen met gespaard geld van de gemeente Opsterland een nieuwe school gaan bouwen. Vroeger zou er dan 1 of 2 nieuwe schoolpanden gemaakt worden en daarna zou er weer een volgend project worden opgestart om de eventuele vrijgekomen lokatie te ontwikkelen. Maar ja, dat is zo inefficient.

Dus mag het dorp nu zelf aan de slag. Ze krijgen tot eind 2018 om met minimaal 2 plannen te komen. Een voorkeursplan en een alternatief. Dan kan de gemeenteraad daar een besluit over nemen en dan kunnen de nieuwe scholen als alles meezit in 2020 staan.

Het was aan de gemeenteraad om maandag de spelregels (kaders) mee te geven aan het dorp. Met ChristenUnie, PvdA en CDA kozen we ervoor een amendement (wijziging op het raadsvoorstel) in te dienen waarmee we minimale spelregels meegeven en het dorp de optimale ruimte geven voor een mooi plan.

In de raad van 17 april zei fractievoorzitter Marcel van Opzeeland het als volgt :

Sommigen spreken over ‘de kanteling’ … die term heb ik nooit begrepen want het kan van alles beteken. 

In dit geval spreek ik liever over het opblazen van Ivoren torens.

 • Of het nu de ivoren toren is van het gemeentehuis vroeger
 • Of de ivoren toren van het onderwijs vroeger 

De tijden dat overheden en scholen wel wisten wat goed is voor de burger laten we in Opsterland achter ons. Niet voor niets heet het coalitie akkoord : ‘Kreft fan e mienskip’.

Dit is de kans voor het dorp om zelf aan de slag te gaan. Niet langer bepalen overheden wat goed is voor het dorp, maar we geven het dorp en alle betrokken zelf de controle om met een gedegen voorstel te komen.

Wij willen minimale grenzen stellen:

 1. Het financiele kader voor het project is het IHP en alle geld dat verder binnen het project door het dorp en de gemeente kan worden vrij gemaakt.
 2. Het nu beschikbaar te stellen bedrag van € 95.000 (dat wordt onttrokken aan de algemene reserve) moet worden gezien als voorfinanciering en moet uiteindelijk binnen het totale project worden terugverdiend
 3. Het eindresultaat dat aan de gemeenteraad ter beoordeling/besluitvorming wordt voorgelegd moet bestaan uit één voorkeursscenario en een alternatief scenario

DAAROM DIENEN WE SAMEN MET CHRISTENUNIE, PVDA EN CDA DE VOLGENDE AANVULLING/AMENDEMENT IN.

BEETSTERZWAAG, U KRIJGT NU HET VERTROUWEN VAN DEZE RAAD IN HET VORMGEVEN VAN DE TOEKOMST VAN UW DORP. WIJ WENSEN U VEEL WIJSHEID TOE IN HET PROCES!

 

AMENDEMENT            

 

(Artikel 33 Reglement van Orde)        

Raad d.d.: De raad van de gemeente Opsterland in  vergadering bijeen d.d. 18 april 2017
Agendapunt: 1.6
Onderwerp: Beschikbaar stellen budget Project kansen Beetsterzwaag
Wijziging/aanvulling:

 

 

Ondergetekenden stellen voor aan het ontwerp-besluit de volgende punten toe te voegen:

5. het college opdracht te geven het nu beschikbaar te stellen bedrag van € 95.000 binnen het totaal-project terug te verdienen en op termijn terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

6. het college opdracht te geven één voorkeursscenario en een alternatief scenario’s uit te werken en deze uiterlijk in het vierde kwartaal 2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

7. het proces zodanig in te richten dat in 2020 in ieder geval de scholen/brede school gerealiseerd zijn.

Toelichting:

 

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad gevraagd kaders te stellen m.b.t. het project “Kansen voor Beetsterzwaag” Als kader willen wij uitgaan van de volgende uitgangspunten:

 1. Het raadsvoorstel en de startnotitie bevatten voldoende positieve elementen om via een gekantelde werkwijze tot een resultaat te komen voor Beetsterzwaag;
 2. Het financiele kader voor het project is het IHP en alle geld dat verder binnen het project door het dorp en de gemeente kan worden vrij gemaakt.
 3. Het nu beschikbaar te stellen bedrag van € 95.000 (dat wordt onttrokken aan de algemene reserve) moet worden gezien als voorfinanciering en moet uiteindelijk binnen het totale project worden terugverdiend en dus op termijn weer terugvloeien naar de algemene reserve;
 4. Het eindresultaat dat aan de gemeenteraad ter beoordeling/besluitvorming wordt voorgelegd moet bestaan uit één voorkeursscenario en een alternatief scenario;
 5. Het proces wordt zodanig ingericht dat in 2020 in ieder geval de scholen/brede school gerealiseerd zijn.
Ondertekening en naam:

 

Libbe de Vries, PvdA

Oebele van der Veen, Christen Unie

Marcel van Opzeeland, Opsterlands Belang

 

 

Dit bericht heeft 1 commentaar

 1. Best Opsterlandsbelang,

  Ik zou graag bovenstaande tekening over de Ivoren Toren gebruiken in een korte presentatie over publiek-private samenwerking vanuit het perspectief van de academische onderzoeker. Kunt u mij vertellen of er copyright op de tekening rust en zo ja, of ik toestemming zou kunnen krijgen om te tekening te gebruiken?

  Met vriendelijke groet en bij voorbaat veel dank,

  Joris Heus, hoofd kennistransfer van het Amsterdam UMC

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.