Iedereen moet meedoen, dus Work First!

screen-shot-2016-11-08-at-10-08-45

Bij de begrotingsbehandeling eind oktober 2016 heeft op initiatief van de fractie van Opsterlands Belang een aantal partijen de motie Work First ingediend zodat iedereen in Opsterland weer mee zal gaan doen! Deze motie van Opsterlands Belang haalde het met grote steun in de raad.

MOTIE              

(Artikel 34 Reglement van Orde)

Raad d.d.: De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 7 november 2016.
Voorstel: Work First
Onderwerp: Begroting 2017
 

 

 

 

 

Ondergetekende(n), lid van de raad van de gemeente Opsterland,

Overwegende dat,

·               Werk een grote bijdrage levert aan het welbevinden van mensen.

·               Het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand in Opsterland in nog geen 10 jaar is verdubbeld.

·               Het aantal mensen dat uitstroomde naar regulier werk is afgenomen in 2015 ten opzichte van 2014.

·               We de groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt ook willen helpen.

·               Mensen met Work First weer arbeidsritme opdoen en daarna zelfstandig een baan kunnen vinden.

·               Er door de vergrijzing en het langer zelfstandig blijven van ouderen er steeds meer hulp nodig is bij kleine klusjes in de tuin, in huis of voor boodschappen.

·               Er door de kanteling steeds meer inwoners nodig zijn de meehelpen in de openbare ruimte.

·               Een evaluatie van Work First door het ministerie van Sociale Zaken laat zien dat 45% van de mensen in een Work First programma uitstroomde naar een reguliere baan.

 

 

Verzoekt het college,

 

gelijktijdig met de perspectievenbrief 2017 een voorstel ter implementatie van Work First aan de raad voor te leggen betaald uit de middelen voor re-integratie

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en datum:

 

Marcel van Opzeeland – namens de fractie van Opsterlands Belang

Nikita Brameijer – namens de fractie van de VVD

Gerrit Weening – namens de fractie van de ChristenUnie

Sjors Veenstra – namens de fractie van het CDA

Evert Wilstra – namens de fractie van de FPN

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.