Gemeenten trekken aan het kortste eind, persoonlijke verzorging exit

wmo6Het is gemeenten niet gelukt om de persoonlijke verzorging in hun takenpakket te krijgen. Wel krijgen gemeenten wat extra geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er blijft sprake van forse bezuinigingen.

Dat blijkt uit het overlegresultaat dat het bestuur van gemeentekoepel VNG en staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) bereikten. In 2015 krijgen gemeenten eenmalig 200 miljoen euro voor de overgang van cliënten vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning ontvangen gemeenten vanaf 2016 jaarlijks 200 miljoen euro.

Gemeenten nemen vanaf 2015 toch vijf procent van de persoonlijke verzorging voor hun rekening. Eerder hadden zij gesteld helemaal niets te willen overnemen, als Van Rijn bij zijn besluit zou blijven 95 procent van de persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet te brengen (Zvw). Een resolutie met die strekking werd vorige maand met ruim 93% aangenomen op een VNG-ledenvergadering.

Verbetering….

‘Uit diverse gesprekken met het kabinet en met leden van de Tweede Kamer bleek dat het niet mogelijk was om het kabinet te bewegen om de persoonlijke verzorging in zijn geheel naar de Wmo over te brengen. Nadat dit niet mogelijk bleek is overleg gevoerd op grond van het tweede element van de resolutie om te komen tot een verbeterd pakket aan voorwaarden voor de nieuwe Wmo’, schrijft het VNG-bestuur in een brief aan alle gemeenten.

Extra geld sociale wijkteams

Met de overheveling van 5% van de persoonlijke verzorging naar gemeenten is structureel 125 miljoen euro gemoeid, die kan worden ingezet voor de begeleiding van inwoners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Verder is afgesproken dat wijkverpleegkundigen een rol krijgen in de sociale wijkteams. Naast het verlenen van zorg, gaan wijkverpleegkundigen ook een schakelfunctie vervullen tussen maatschappelijke ondersteuning en medische zorg. De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan hierover nadere afspraken maken. Voor de sociale wijkteams wordt meer geld uitgetrokken. Komend jaar stelt het ministerie van VWS 7 miljoen euro beschikbaar voor de implementatie van de sociale wijkteams. Dat bedrag loopt op tot structureel 50 miljoen euro in 2017.

Maximaal haalbaar

De afspraken met Van Rijn zijn het ‘maximaal haalbare’, zo stelt het VNG-bestuur. Staatssecretaris Van Rijn is verheugd (hij wel….) met de overeenstemming die er met het bestuur van de VNG is bereikt.  Het bestuur van de VNG legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden. Die kunnen tot 15 januari 10 uur hun oordeel vellen over het onderhandelingsresultaat. Op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging – waarbij wordt uitgegaan van gewogen uitgebrachte stemmen – neemt het VNG-bestuur een besluit. (bron Binnenlands Bestuur)

Gerelateerde berichten

zorgverzekeraars-willen-persoonlijke-verzorging-kwijt-gemeenten

gemeenten-weigeren-wmo-voorstellen-pvda-staatssecretaris-rijn

Dit bericht heeft 1 commentaar

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.