Hans de Jong stelt vragen over Krûme Swynswei

Om de verkeersveiligheid te garanderen heeft u in 2015 €300.000 uitgetrokken om de Krûme Swynswei in Nij Beets te verbeteren. Omdat de weg een venige ondergrond heeft, hebt u destijds…

Lees verder Hans de Jong stelt vragen over Krûme Swynswei

Jaco de Jong stelt vragen over Fietsoversteekplaats Nijewei – Tsjoele

Vorig jaar heeft een herinrichting plaatsgevonden bij de fietsoversteekplaats Nijewei – Tsjoele om deze veiliger te maken. Desondanks zijn er na deze herinrichting meerdere ongelukken geweest tussen fietsers en automobilisten.…

Lees verder Jaco de Jong stelt vragen over Fietsoversteekplaats Nijewei – Tsjoele

Jan van Dalen stelt vragen over Regio Deal en recreatieve fietspaden

Raadslid Jan van Dalen heeft schriftelijke vragen gesteld over het inzetten van Regio Deal gelden voor recreatieve fietspaden. Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.  Is een…

Lees verder Jan van Dalen stelt vragen over Regio Deal en recreatieve fietspaden

Onze Piet van Dijk wordt burgemeester van Aa en Hunze

Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is vanavond door de gemeenteraad van de Drentse gemeente Aa en Hunze voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Dijk (54) is sinds oktober…

Lees verder Onze Piet van Dijk wordt burgemeester van Aa en Hunze

Dorpsschool in nood bij herindeling

screen-shot-2016-12-06-at-08-34-04(Uit de LC 6 december 2016)

Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden maakt zich grote zorgen over de kleine scholen die met de herindeling bij Leeuwarden komen. Opheffing dreigt, waarschuwt ze.

Herindeling

De problemen hangen samen met de herindeling, waarbij Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel bij Leeuwarden worden gevoegd. De gemeente krijgt er elf basisscholen bij, waarvan er zes zeer klein zijn. Omdat deze nu nog in plattelandsgemeenten staan, geldt voor hen een lage opheffingsnorm. In Leeuwarden moet een school straks echter 91 leerlingen hebben, verwacht Leeuwarden. Zes ‘nieuwe’ scholen voldoen hier niet aan en kunnen alleen worden behouden met slimme trucs of samenwerking.

(meer…)

Lees verder Dorpsschool in nood bij herindeling

BB over herindeling – Zorg in kleine gemeenten beste geregeld

fpockleinerisfijnerEen voor Opsterlands Belang bevestigend bericht in Binnenlands bestuur over de 3 decentralisaties waar zoveel bestuurders van dachten dat je moet fuseren om de complexe zorgtaken aan te kunnen. Wat blijkt, juist kleine gemeenten hebben de zorg nu het beste geregeld.

Binnenlands Bestuur : De decentralisaties zorg, jeugd en werk en inkomen en ondersteuning pakken in kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) beter uit voor burgers dan in grotere gemeenten, vinden ambtenaren. Hoe kleiner de gemeente, hoe soepeler de (her)inrichting van het sociaal domein verloopt. Burgers stellen dat de zorg en jeugdhulp het afgelopen jaar is verslechterd.

Knelpunten

Dat blijkt uit onderzoek onder ambtenaren die werkzaam zijn in het sociaal domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) en burgers, dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research. De jeugdzorg levert gemeenten de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig sturingsinformatie, te weinig personeel en te weinig budget. Dit ondanks het feit dat gemeenten over 2015 samen 1,2 miljard overhielden op de Wmo en jeugdzorg. De grootste knelpunten worden komend jaar bij de jeugdzorg verwacht, en bij de Wmo de minste.

(meer…)

Lees verder BB over herindeling – Zorg in kleine gemeenten beste geregeld