Anneke Oosterwoud stelt vragen over ontwikkelingen in Beetsterzwaag

Aanleiding:

De gemeente kan de sloop van het Lomanhuis (hoofdstraat 116) in Beetsterzwaag niet keren omdat er geen gemeentelijke monumentenlijst is. Bovendien is renovatie van het pand volgens de eigenaar niet meer mogelijk en is sloop de enige optie. Door deze sloop verdwijnt een historisch pand aan de hoofdstraat in de Beetsterzwaag. In een artikel in de Leeuwarder Courant (d.d. 23-08-2022) hebben wij het voorlopige ontwerp gezien voor nieuwbouw. We lezen in hetzelfde artikel dat het tankstation (hoofdstraat 110) en de woningen er tussenin ook deel uit maken van het ontwerp.

We verzoeken het college de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 1
Begrijpt het college dat er in Beetsterzwaag reuring is ontstaan door de sloop van het Lomanhuis?

Vraag 2
2a: Hoe kijkt het college aan tegen het voorlopige ontwerp?
2b: Zijn er mogelijkheden voor de gemeente om voorwaarden bij nieuwbouw op te nemen, bijvoorbeeld het behoud van aanzicht?

Vraag 3
Klopt het dat het tankstation verdwijnt? Zo ja, kan deze voorziening wel behouden blijven door bijvoorbeeld op een andere locatie een nieuw tankstation (wellicht met laadstation) te realiseren?

Vraag 4
Vindt het college het ook verstandig om een gemeentelijke monumentenlijst in te stellen? En geeft een dergelijke monumentenlijst de gemeente wel mogelijkheid om verpaupering van gebouwen in de toekomst tegen te gaan?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.