Algemene beschouwingen 2020

We zijn halverwege de coalitieperiode 2018-2022. Tijd om terug te kijken, tijd om te beschouwen en tijd om vooruit te kijken.

Terugkijkend

Positief nieuws is geen nieuws voor de media. Dus melden we het zelf, de fractie van Opsterlands Belang is tevreden over de sfeer in onze gemeenteraad en de relatie met ons sterke college. We werken duaal met alle partijen samen en alleen de afspraken in ’t coalitieakkoord zijn bindend. Geen enkele partij kreeg altijd haar zin, alleen door af en toe water bij de wijn te doen, werden besluiten genomen die ook uitvoerbaar zijn. 

Beschouwend

Goede persoonlijke relaties tussen raadsleden, vormen het fundament onder ons inhoudelijk debat. Dat leidt tot goed beleid voor onze inwoners. De democratie in Opsterland functioneert mede goed doordat we met de Sa! een lokale krant hebben die het debat en de uitkomsten daadwerkelijk beschouwd. Waar treurig genoeg burgers in veel media voor de gek worden gehouden met letterlijk overgenomen persberichten van politieke partijen, maakt de Sa! haar eigen analyse. Door die zuivere informatie kunnen burgers straks in 2022 geïnformeerd hun keuze maken in ’t stemhokje. 

In deze corona crisis komen velen erachter hoe fijn het is om zo op de ruimte te wonen i.p.v. in benauwde steden. Onze groene gemeente met al haar ruimte en mooie natuur en vele voorzieningen die op niveau zijn, maken dat mensen in Opsterland veel gelukkiger zijn dan elders in Nederland. 

Nu dorpen zelf aan zet zijn, zien we ondernemers, inwoners en anderen samen actie ondernemen…wat mooi! In vele dorpen zoals Tynje, Gorredijk, Nij Beets, Frieschepalen, Wijnjewoude, etc. gaan inwoners zelf aan de slag met MFAs, zwembaden en energie coöperaties. De gemeente Opsterland ondersteunt inwoners met het proces. Soms gaan dingen daardoor trager. Een voorbeeld, Opsterlands Belang wil twee zebrapaden in Ureterp. De gemeente Opsterland is er klaar voor, maar de inwoners van Ureterp zijn zelf nog steeds verdeeld. Vroeger waren die zebrapaden er al lang geweest, tegenwoordig is daar ook de steun van ’t dorp voor nodig.

Vooruitkijkend

Vele voorzieningen zijn op niveau gebracht, Den Haag houdt meer van de randstad dan van de regio en we hebben meer kosten dan inkomsten in ’t sociaal domein. Daardoor is onze schatkist leeg. De precariobelasting heeft voor een nieuw spaarpotje gezorgd. Economen verwachten een zware economische recessie in de nabije toekomst waar veel gezinnen door getroffen zullen worden met werkloosheid en financiële ellende. Daarom willen wij de precariobelasting opbrengst bewaren voor slechte tijden als een ‘Opsterlands Investeringsfonds’ wanneer de nood hoog zal zijn over enkele jaren.

We hebben vertrouwen in ’t sociaal beleid van ’t college … nu telt uitvoering! Als er desondanks verder bezuinigd moet worden, dan stellen wij voor om te bezuinigen door: 

  • Strengere selectie bij intake door zorgplannen te beoordelen met het 4 ogen principe.
  • Meet het effect van jeugdzorgbehandelingen. Als de behandeling niet helpt, stop dan met de vergoeding van die behandeling voor nieuwe cliënten.
  • Wanneer we de begroting niet rondkrijgen, stop met preventie in ‘t sociaal domein
  • Bouwkavels leven geld op, ga dus nog meer bouwen.
  • En tenslotte als de begroting ondanks al die bezuinigingen niet rondkomt, een reorganisatie/taakstelling van 10% voor de organisatie.

Waar Opsterlands Belang niet op wil bezuinigen, is onze leefomgeving. Onze groene leefomgeving en voorzieningen zoals goede fietspaden zorgen voor welzijn van onze burgers. Welzijn draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners, misschien is dát nog wel de beste manier om onze inwoners gezond te houden!

Namens de fractie van Opsterlands Belang

Marcel van Opzeeland

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.