“We leven in een Paradox”

Voorzitter, “We leven in een Paradox”

Samengevat ga ik namens Opsterlands Belang betogen dat:

 1. We rijker dan ooit zijn, maar de onzekerheid over de toekomst óók groter is dan ooit.
 2. Met eenmalig geld structurele tekorten aanvullen is slechts een tijdelijke oplossing.
 3. Dus om te kunnen blijven investeren in onze dorpen, moeten we nog efficiënter werken.

We zijn rijker dan ooit, maar de onzekerheid over de toekomst is ook groter dan ooit.

Ondanks de onzekerheid rondom corona, zijn woningen in Opsterland de duurste van Fryslân. Tegelijkertijd kiezen we ervoor om de woonlasten in Opsterland laag te laten zijn. Een woningeigenaar in Opsterland betaalt voor ‘t zelfde huis 25% minder OZB dan een inwoner even over de grens met Heerenveen. En een bedrijfseigenaar in Opsterland betaalt zelfs 50% minder OZB dan zijn of haar concurrent in Heerenveen.

Maar ook voor de gemeente Opsterland zijn de tijden onzeker. Dit komt niet alleen door Corona. Er moeten veel taken uitgevoerd worden met weinig geld en dit zien wij terug in de begroting 2021 van de gemeente Opsterland. Het college presenteert zonder extra te moeten bezuinigen een begroting die “meerjarig sluitend” is. Maar het is een begroting met een “winstwaarschuwing”.

Vooral het Sociaal Domein geeft al jaren zorgen. Op dit moment gaat bijna de helft van de gemeentelijke begroting op aan de zorg. We vinden het belangrijk dat onze inwoners de zorg krijgen die zij echt nodig hebben, daarom moet zorg betaalbaar blijven. Dus analyseren we diepgaand wat er anders en efficiënter kan.

De kosten van de gemeentelijke organisatie zijn in 2021 6% hoger dan in 2020 door de cao-stijging en tijdelijke kosten voor organisatieontwikkeling. Organisatiekosten zullen we nauwkeurig in de gaten houden want op de lange termijn is er geen ruimte om de kosten voor de organisatie te laten groeien. Stijgen deze kosten wel, dan zal de organisatie moeten afslanken.

Met eenmalig geld structurele tekorten aanvullen is slechts een tijdelijke oplossing.

We geven structureel meer geld uit dan er binnenkomt en die tekorten worden jaarlijks aangevuld door bijvoorbeeld gebouwen te verkopen en de miljoenen euro’s precariobelasting te gebruiken. In Fryslân was Opsterland vorig jaar dan ook kampioen structureel geld aanvullen met eenmalig geld.

Zoals gezegd, de wethouder financiën laat ons een begroting zien die sluitend wordt de komende jaren. Maar omdat er veel onzekerheden zijn, moeten we met de gehéle raad toch zo snel mogelijk gaan kijken naar maatregelen om de structurele kosten te beheersen.

Het coalitieakkoord geeft daarbij de kaders, daarbuiten is er alle ruimte voor nieuw financieel beleid.

Laat ons dan maar een begin maken; samen met de PvdA en ChristenUnie vragen we aan ’t college wat het oplevert wanneer ook mensen met een tweede woning in Opsterland die zelf buiten Opsterland wonen, een bijdrage doen voor de voorzieningen in Opsterland;

 

een woonforensenbelasting.

 

Wij roepen het college op: voor de behandeling van de perspectievenbrief 2021 aan de raad te rapporteren, welke invloed de introductie van een Woonforensenbelasting Opsterland kan hebben op de financiën van de gemeente Opsterland en gaan over tot de orde van de dag.

Lees de motie hier: Motie Woonforensenbelasting

Aanvullend, bij de algemene beschouwingen hebben we de volgende suggesties gedaan om ook negatieve financiële scenario’s in de toekomst te kunnen opvangen:

 1. Strengere selectie bij intake door zorgplannen te beoordelen met het 4 ogen principe.
 2. Meet het effect van jeugdzorgbehandelingen. Als de behandeling niet helpt, stop dan met de vergoeding van die behandeling voor nieuwe cliënten.
 3. Wanneer we de begroting niet rondkrijgen, stop met preventie in ‘t sociaal domein
 4. Bouwkavels leveren geld op, ga dus nog meer bouwen.
 5. En tenslotte als de begroting ondanks al die bezuinigingen niet rondkomt, een reorganisatie/taakstelling van 10% voor de organisatie.

Met de genoemde maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat er ook voldoende geld beschikbaar blijft voor leefbaarheid, omgeving en gezondheid van onze inwoners! Daarom willen we desnoods met een motie ervoor zorgen dat zwembad in Gorredijk wordt gesteund zodat het volgend jaar weer open kan en gaan we een motie indienen voor meer flexibiliteit bij woningbouw in de Opsterlandse dorpen. Want we willen financiële ruimte blijven houden voor het uitvoeren van projecten, zoals het MFA in Tynje en het kindcentrum de Finne in Beetsterzwaag en de openbare ruimte goed onderhouden, denk daarbij aan het nieuwe zebrapad in Ureterp.

We willen namelijk blijven investeren in de kwaliteit van leven in Opsterland!

Samenvattend

 1. We zijn rijker dan ooit, maar de onzekerheid over de toekomst is óók groter dan ooit.
 2. Met eenmalig geld structurele tekorten aanvullen is slechts een tijdelijke oplossing.
 3. Dus om te kunnen blijven investeren in onze dorpen, moeten we nog efficiënter werken.

Namens Opsterlands Belang,

Marcel van Opzeeland

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.