Tekst Algemene Beschouwingen – begroting 2017

File name :DSCN2382.JPG File size :639.3KB(654610Bytes) Date taken :2005/06/13 14:32:07 Image size :1600 x 1200 Resolution :300 x 300 dpi Number of bits :8bit/channel Protection attribute :Off Hide Attribute :Off Camera ID :N/A Camera :E775 Quality mode :FINE Metering mode :Matrix Exposure mode :Programmed auto Speed light :No Focal length :16 mm Shutter speed :1/611.6second Aperture :F4.7 Exposure compensation :0 EV White Balance :Auto Lens :Built-in Flash sync mode :Normal Exposure difference :N/A Flexible program :N/A Sensitivity :Auto Sharpening :Auto Image Type :Color Color Mode :N/A Hue adjustment :N/A Saturation Control :N/A Tone compensation :Normal Latitude(GPS) :N/A Longitude(GPS) :N/A Altitude(GPS) :N/A

“Beste Inwoners van Opsterland,

Opsterland bloeit!

Opsterland bloeit omdat we samen met inwoners vorig jaar vele dorpskernen prachtig hebben opgeknapt. Opsterland bloeit omdat het project Dúnsan Bakkeveen en Centrum-Oost Gorredijk weer een stuk mooier heeft gemaakt voor bewoners en toeristen. Onze geld zit niet langer passief te wachten in reserves, maar is uitgeven om in crisistijden zowel de economie als de werkgelegenheid te stimuleren en tegelijkertijd Opsterland een nog fijnere leefgemeente te maken.

 

Opsterland bloeit doordat meer inwoners dan ooit zich druk maken voor hun sportclub, buurt of natuur en daarover contact zoeken met de gemeente Opsterland. Wat is het krachtig, intelligent en efficient, wanneer inwoners, ambtenaren en bestuurders samenwerken om bijvoorbeeld een gasboring bij Nij Beets te keren. Die trend moeten we doorzetten…we kunnen nog veel beter samenwerken.

Ook de inhoudelijke politiek in Opsterland bloeit. Jammergenoeg is het beeld naar buiten toe soms troebel door enkele verwelkte blaadjes. Maar inhoudelijk werken we duaal met kort geleden zelfs met een minderheidscoalitie aan de inhoud. Ook deze begroting is een voorstel van alleen ons college, zodat niet alleen oppositie, maar álle partijen in Opsterland vrij zijn om hun eigen politieke licht over het voorstel te laten schijnen. Wij stellen dan ook een flink aantal politieke wijzigingen voor.

 

Opsterland bloeit, maar Den Haag laat ons verdrogen…

Onze regering in Den Haag betaalt de gemeente Amsterdam voor iedere inwoner van Amsterdam 2.352 euro maar Opsterland ontvangt slechts 910 euro per inwoner. Absurd wanneer je je beseft dat we in de regio wél evenveel landelijke belasting betalen als de inwoners van de randstad.

 

Daarnaast hebben gemeenten verantwoordelijkheid genomen voor de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Echter, het Rijk heeft gemeenten ook op die gebieden een flinke bezuiniging opgelegd. Dus gaven we vorig jaar bijvoorbeeld al ca. 800.000 euro meer aan uitkeringen uit dan dat wij aan geld ontvingen.

 

Hoe gaan we dat betalen?

Opsterlands Belang is tegen hogere lasten zolang we bijvoorbeeld nog consultants inhuren die op kosten van de staat himmelploegen, bestaande uit vrijwilligers, evalueren. Bovendien, iedere euro die inwoners uitgeven aan belasting, wordt niet bij ondernemers uitgegeven waardoor we de lokale economie remmen. Weer meer geld binnenharken van onze inwoners is dus niet de oplossing. We zijn er voor de inwoners en de inwoners niet voor ons.

 

Toch leven we al enkele jaren op te grote voet. Als Den Haag wil dat het anders gaat, dan moeten we mee en kunnen we niet op de oude voet verder. Inmiddels geeft Opsterland per gezin zo’n 700 euro per jaar minder uit aan leefbaarheid dan in 2010. De leefbaarheid staat nu onder druk.

 

Opsterland bloeit, maar Den Haag geeft ook te weinig voeding…

De regering centraliseert alle rijksbanen, dat heeft ook gevolgen voor de economie en werkgelegenheid in Opsterland. De files in de randstad zouden in 1x worden opgelost wanneer men die 1 miljoen rijksbanen netjes zou spreiden over de regio.

 

De gevolgen zijn dramatisch. In 2008 waren er in Opsterland slechts 360 mensen afhankelijk van de bijstand. In 2015 was het aantal mensen in de bijstand verdubbeld tot meer dan 700 personen (…) En dat terwijl Opsterland al jaren veel meer geld dan andere gemeenten in Fryslân uitgeeft aan reinteratiebureau’s. We zetten ons geld blijkbaar niet effectief en doelmatig in.

 

Opsterland is een sociale gemeente. Iemand slechts een dak boven ’t hoofd geven met een maandelijkse zak geld, vindt Opsterlands Belang asociaal. Je staat dan naast de maatschappij. Je draagt niet bij, terwijl voor je gevoel anderen dat wel doen. Je voelt je buitenstaander en blijft binnen zitten. Er is dus niks mis met een prikkel, om de stap weer te kunnen maken om weer mee te doen.

 

Nieuwe Nederlanders die hier mogen blijven, vertellen ons over de leegte die zij ervaren wanneer je je ’s ochtends van de slaapkamer naar de stoel achter je pc sleept en ’s avonds weer de weg terug gaat. Ook zij staan zo buiten de maatschappij. Dat het ook anders kan, begijp je wanneer je hoort hoe men in ander landen op weg naar Nederland toe, wel werk vond als bijvoorbeeld schoonmaker en zo de lokale taal binnen enkele maanden leerde kennen. Wat een schril contrast met Nederland waar volgens het RTL nieuws zelfs na 3 tot 5 jaar nog niet de helft van de Nieuwe Nederlanders voor de inburgering slaagt. En geen wonder, want bij die cursus kom je vooral mensen tegen die net als jijzelf van buiten Nederland afkomstig zijn. Pas ná al die jaren inburgeren wordt er naar werk gezocht. Zo ontstaat geen granieten bestand, zo kweken we een granieten bestand. Geen rol spelen onze maatschappij, er buiten staan, dat is asociaal.

 

Work First

Opsterlands Belang komt daarom met een motie om in Opsterland zo snel mogelijk Work First in te voeren. Bij Work First is het idee dat álle gezonde mensen in de bijstand met prioriteit weer arbeidsritme opdoen en daarna zelfstandig een baan kunnen vinden. Daarnaast is het voordeel dat mensen in de bijstand een “maatschappelijk nuttige tegenprestatie” voor hun uitkering kunnen doen waardoor het gevoel van eigenwaarde weer opgebouwd wordt.

 

Wij denken aan buurt concierges die ervoor zorgen dat buurten en wijken er een beetje netjes bij blijven liggen of aan sport concierges die bij sportverenigingen de maairobots in de gaten houden. Wij denken aan het helpen bij onderhoud van de natuur. Wij denken aan het helpen bij het schoonhouden van de bermen. Wij denken aan een chauffeur op de buurtbus of ander alternatief vervoer. Een ander voorbeeld is een klusjes dienst voor oudere mensen die langer thuiswonen en geholpen worden met de boodschappen of de tuin. We denken ook aan Oude en Nieuwe Nederlanders die Nieuwe Nederlanders helpen hun weg te vinden in onze maatschappij. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En áls iemand onverhoopt wel kan maar niet wil bijdragen, dan mogen er duidelijke sancties volgen. Iedereen moet erbij horen.

 

Een evaluatie van Work First door het ministerie van Sociale Zaken laat zien dat bij een gemiddelde gemeente 45% van de mensen in een Work First programma uitstroomt naar een reguliere baan.

 

Dan de voorgestelde bezuinigingen. Een week geleden waren er in deze zaal insprekers tegen de voorgestelde bezuinigingen die stelden dat ze meer tijd nodig hadden om die bezuinigingen te implementeren. Welnu, die ruimte willen wij hen geven.

 

Al behalen we slechts 4% van deze gemiddelde landelijke resultaten met Work First, dan is dat al voldoende om de bezuinigingen op dorpenbeleid, vrijwilligersondersteuning, gymnastiek vervoer, dorspsteunpunten en de verhoging eigen bijdrage en limitatie WMO vervoer uit te stellen tot 2020 en om OpsterWAD af te bouwen in 2 jaar.

 

Daarmee houden we Opsterland leefbaar én sociaal.

 

“Opsterland bloeit, maar voorlopig moeten we wel blijven snoeien om te blijven bloeien.”

 

Ik dank u voor uw aandacht namens de fractie van Opsterlands Belang.”

 

Marcel van Opzeeland

Fractievoorzitter Opsterlands Belang

Opsterland 7 november 2017

 

screen-shot-2016-11-08-at-10-08-45

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.