Warm onthaal Opsterlands Belang extra miljoen voor Groen en Doen

Voor lokale initiatieven die zorgen voor meer groen in de wijk, zoals natuurspeelplaatsen en moestuintjes op lege bouwgrond, is de komende jaren extra geld beschikbaar. Het vrijwilligersprogramma ‘Groen en Doen’ zou stoppen, maar is na evaluatie verlengd met 1 miljoen euro in 2015. Die boodschap bracht staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dinsdagmiddag in Den Haag. Opsterlands Belang […]

Henk de Jong;´Mensen die voor ons opkomen´

De krant van Opsterlands Belang valt deze week door de Opsterlandse brievenbussen. In de krant komen 25 mensen aan het woord over de politiek in Opsterland. Niet alleen aspirant-raadsleden vertellen wat hen bezig houdt, ook de ‘gewone man’ komt aan het woord. Henk de Jong uit Gorredijk is zo’n ‘gewone man.’ Hij werd geboren aan […]

Nieuwjaarstoespraak burgemeester: ´Richt je op de inhoud, niet op de persoon!´

In de grote ontvangsthal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag werd gisteren (8 januari) een druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland gehouden.   Mensen uit Opsterland uit alle geledingen van de samenleving benutten de bijeenkomst om elkaar een gelukkig 2014 toe te wensen en uiteraard om te netwerken. In haar nieuwjaarstoespraak liet burgemeester Fransisca Ravesteijn […]

Timpaan zoekt vrijwilligers voor coaching nieuwkomers

Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers die in de gemeente Opsterland komen wonen. De vrijwilligers gaan de nieuwkomers ondersteunen bij het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving. Doel is dat zij zo snel mogelijk zelfstandig kunnen participeren en een netwerk opbouwen. Met ingang van 2014 is het coachen van vluchtelingen […]

Schilderij voor gemeenteraad als afscheidsgebaar van brandweer

Na afloop van de raadsvergadering op maandag 2 december 2013 verrasten de drie vrijwillige postcommandanten van brandweer Opsterland de gemeenteraad met een schilderij van kunstenaar Paul Kerrebijn. De burgemeester nam dit cadeau namens de raad in ontvangst.  Voorafgaande aan de onthulling van het schilderij memorerende brandweercommandant Marco Hoogeveen met spijt in zijn stem het einde van de Opsterlandse […]

Plafonds voor vijftal subsidies vastgesteld voor 2014

  De maximale bedragen voor een vijftal subsidiestromen in 2014 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat om subsidies voor het afkoppelen van het hemelwater, zodat dit niet meer in het riool stroomt, om de subsidies voor culturele activiteiten, om de subsidies voor oudejaarsactiviteiten, de subsidies voor sporttechnische kadercursussen en de subsidies voor vrijwilligersactiviteiten.    […]