Ex-raadslid Sikke Marinus : ‘Ik bin dom west’

Sikke Marinus heeft eind februari 2016 na 14 jaar de gemeenteraad van Opsterland verlaten. Dat is gebeurt zonder een afscheid zoals dat gebruikelijk is. Sikke wilde geen afscheid omdat hij in afwachting was van het rapport Berenschot dat de samenwerking van de gemeente met Springth (het bedrijfje van Hammie Marinus) onderzocht. Springth zorgt ervoor dat jongeren […]

Geen hertelling stemmen Opsterland

De wens van Opsterlanders om de stemmen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen wordt niet ingewilligd. Fractievoorzitter Johan Sieswerda kreeg maandagavond zijn raadscollega’s niet zover, dat ze mee gingen in zijn verzoek. Opsterlanders en de PvdA waren voor de verkiezingen een lijstverbinding aangegaan. De voorlopige uitslag op de verkiezingsavond wees uit, dat dit […]

Sikke Marinus en Piet van Dijk informateurs Opsterland

Sikke Marinus en Piet van Dijk van Opsterlands Belang nemen het voortouw in de coalitievorming van de gemeente Opsterland. Ze beginnen volgende week met een informatieronde. De informatieronde is bedoeld om de mogelijkheden voor coalitievorming te verkennen. Alle partijen worden uitgenodigd om hun visie over het toekomstige bestuurssamenstelling van Opsterland te geven. Na deze verkenningsronde […]

Veel voorkeursstemmen bij Opsterlands Belang

  Bij Opsterlands Belang stemmen  mensen op mensen. Herkenbaarheid en aanspreekbaarheid zijn uiterst belangrijk voor de lokale partij. Zoals bij alle verkiezingen, uit zich dat in veel voorkeurstemmen. Dat resulteert veelal in een andere lijst volgorde. De nieuwe fractie bestaat uit Jaco de Jong, Hans de Jong, Piet van Dijk, Marrianne Lok, Jan Willem Russchen […]

Opsterland verricht met weinig ambtenaren veel werk

  Opsterland,verricht met weinig ambtenaren veel werk. Die conclusie kan getrokken worden naar aanleiding van het onderzoeksbureau Berenschot. Het bureau onderzocht alle gemeenten en stelde het aantal ambtenaren per 1000 inwoners vast. Opvallend is dat grote gemeenten veel meer ambtenaren in dienst hebben per 1000 inwoners dan kleinere gemeenten. Gemeenten groter dan 100.000 inwoners hebben […]