Extra Raadsvergadering Polderhoofdkanaal

Voor komende maandag is er een extra gemeenteraadsvergadering ingelast . Tijdens deze vergadering komt de heropening van het Polderhoofdkanaal aan bod. De gemeenteraad moet €360.000 beschikbaar stellen om de vertragingskosten te kunnen betalen. De extra vergadering is ingelast omdat de gemeente haast heeft Nu de Raad van State het sein op groen heeft gezet voor […]

Kanaalfeest in café De Brêge Nij Beets

Het Polderhoofdkanaal gaat open, dus FEEST! Zojuist is spontaan en uit pure blijdschap besloten dat de positieve uitspraak van de Raad van State vanavond gevierd wordt in café De Brêge in Nij Beets. Uitbater Ronald Pries laat speciaal voor deze gelegenheid een doos vol Stûkesûpke aanrukken. It Stûkesûpke is een oud Beetster drankje, wat vroeger […]

Polderhoofdkanaal Nij Beets gaat open!!!!

FEEST! De schep kan de grond in, het Polderhoofdkanaal kan open. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat er geen belemmeringen meer zijn om aan de slag te kunnen. Twaalf jaar geleden werd het Polderhoofdkanaal weer hoog op de politieke agenda gezet. Wat eerst een overzichtelijke klus leek, verzandde in allerlei gerechtelijke procedures. Diverse […]

Tegenstanders laten extra zitting Polderhoofdkanaal schieten, aftellen in Nij Beets begonnen

De Raad van State hoeft op 15 december a.s. geen extra zitting te houden over het Polderhoofdkanaal. De tegenstanders van de heropening maken geen gebruik van de extra zittingsmogelijkheid.  Eerder hadden de gemeente Opsterland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie al aangegeven niet op de extra zitting te zullen verschijnen. De extra […]

Participatiewet eindelijk bij de Tweede Kamer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet moet de regelgeving aan de onderkant van de arbeidsmarkt vereenvoudigen en 125 duizend banen scheppen voor mensen met een arbeidshandicap. Met de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand, de Wsw en de Wajong grotendeels samengevoegd […]