Schriftelijke vragen Opsterlands Belang over compensatie gebieden PHK

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN   (Artikel 39 Reglement van Orde)     Datum:   7 juli 2017 Steller vragen: Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang) Onderwerp:   Open houden Polderhoofdkanaal Aanleiding: Opsterlands Belang wil het Polderhoofdkanaal bevaarbaar houden. De gemeenteraad van Opsterland heeft miljoenen geïnvesteerd in de heropening van het Polder Hoofd Kanaal. Ons hebben geluiden bereikt […]

Polderhoofdkanaal Nij Beets gaat open!!!!

FEEST! De schep kan de grond in, het Polderhoofdkanaal kan open. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat er geen belemmeringen meer zijn om aan de slag te kunnen. Twaalf jaar geleden werd het Polderhoofdkanaal weer hoog op de politieke agenda gezet. Wat eerst een overzichtelijke klus leek, verzandde in allerlei gerechtelijke procedures. Diverse […]

Kwak voor Erica,kanaalconcert voor Beets

In Drenthe kan het wel. Tussen Erica en Ter Apel  ligt sinds het voorjaar een nieuwe vaarverbinding. Opsterland wacht ongeduldig op de uitspraak van de Raad van State. Het Polderhoofdkanaal is nog steeds niet open. In Drenthe is men trots. Op 8 juni dit jaar voeren er al 2700 plezierboten over de nieuwe Drentse vaarverbinding […]