Kleine gemeenten onder vuur bij PvdA en D66

Als het aan woordvoerders van de PvdA en D66 ligt, worden de 130 Nederlandse gemeenten met minder dan 20.000 inwoners opgeofferd aan de fusiehype in Nederland. De PvdA burgemeester van Naarden, Joyce Sylvester , stuurde  een brief naar minister Plasterk om zo snel mogelijk tot actie over te gaan. D66-leider Alexander Pechtold pleitte tijdens het partijcongres op […]

Forse krimp Friese economie

Friesland scoort net als de andere noordelijke provincies hoog als het om economische krimp gaat. In 2012 kromp de Friese economie met 1,5 % volgens onderzoek van het CBS. Het Centraal bureau voor de Statistiek noteerde in dezelfde periode een krimp voor heel Nederland van 1,2 % Na Noord Brabant (-1,7%), Overijssel en Gelderland (beiden […]

Mevrouw Tchistiakova genaturaliseerd

  Mevrouw V.A. Tchistiakova uit Lippenhuizen mag zich sinds donderdag 19 december Nederlandse noemen. De uit Lippenhuizen afkomstige inwoonster van Opsterland, kreeg het officiële certificaat voor het Nederlandse staatsburgerschap uitgereikt door burgemeester  Francisca Ravestein  De ‘bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’ is pas van kracht als de persoon het bijbehorende certificaat persoonlijk in ontvangst neemt. Naast het […]

Timpaan zoekt vrijwilligers voor coaching nieuwkomers

Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers die in de gemeente Opsterland komen wonen. De vrijwilligers gaan de nieuwkomers ondersteunen bij het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving. Doel is dat zij zo snel mogelijk zelfstandig kunnen participeren en een netwerk opbouwen. Met ingang van 2014 is het coachen van vluchtelingen […]

Gemeenten trekken aan het kortste eind, persoonlijke verzorging exit

Het is gemeenten niet gelukt om de persoonlijke verzorging in hun takenpakket te krijgen. Wel krijgen gemeenten wat extra geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er blijft sprake van forse bezuinigingen. Dat blijkt uit het overlegresultaat dat het bestuur van gemeentekoepel VNG en staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) bereikten. In 2015 […]