Gifvrije onkruidbestrijding in Opsterland

De gemeente Opsterland ziet af van het plan om chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten tegen het onkruid op  voetpaden. De koerswijziging kost jaarlijks €30.000,- extra.   Onkruid op de voetpaden wordt bestreden op een basisniveau, zoals dat is vastgelegd door de gemeenteraad in het  Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2014-2018. Dit zou worden gedaan met de zogenoemde DOB-methode. […]

Fabricagefout gft-containers noopt Omrin tot omwisselactie in Opsterland

In het voorjaar van 2014 krijgen inwoners van de gemeente Opsterland kosteloos een nieuwe 180 liter gft-container. De huidige gft-container bevat een fabricagefout, waardoor deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet. In verband met de omwisseling krijgen alle huisadressen een brief toegestuurd over de datum waarop de wisseling plaatsvindt en onder welke voorwaarden dit wordt gedaan. […]

Sikke Marinus en Piet van Dijk informateurs Opsterland

Sikke Marinus en Piet van Dijk van Opsterlands Belang nemen het voortouw in de coalitievorming van de gemeente Opsterland. Ze beginnen volgende week met een informatieronde. De informatieronde is bedoeld om de mogelijkheden voor coalitievorming te verkennen. Alle partijen worden uitgenodigd om hun visie over het toekomstige bestuurssamenstelling van Opsterland te geven. Na deze verkenningsronde […]

Daisy Put ondersteunt namens Opsterlands Belang de Speelgoedbank in Opsterland

Burgerinitiatieven worden bij Opsterlands Belang aangemoedigd en waar mogelijk gesteund. Niemand weet immers meer waar meer de behoefte ligt binnen de samenleving dan de burger zelf! Daarom ondersteunt Opsterlands Belang graag het initiatief om een speelgoedbank op te richten in Gorredijk In Februari werd Daisy Put van Opsterlands Belang benaderd door  Hils van Dijk uit […]

Jan Willem Russchen uit Bakkeveen; ‘De tijd is rijp om concrete stappen te maken’

 Jan Willem Russchen is één van de nieuwkomers op de kandidatenlijst van Opsterlands Belang. Als steunfractielid heeft hij een belangrijke en herkenbare inbreng in de fractie. Hij staat als nummer acht op de kandidatenlijst van Opsterlands Belang. Jan Willem Russchen, is recreatieondernemer en eigenaar van De Wâldsang in Bakkeveen. Hij is geboren in Oost-Stellingwerf, de […]

Vier ton voor ontmoeten, evenementen, parkeren en groen bij vernieuwde dorpshuis Terwispel

Als het aan het college van B&W ligt krijgt het gebied rondom het dorpshuis van Terwispel een stevige opknapbeurt. De herinrichting voorziet in een nieuw plein, een evenemententerrein, parkeergelegenheid voor 80 auto’s, nieuwe bestrating volgens het shared space principe en nieuw openbaar groen. Wethouder Piet van Dijk namens het college: “Als de werkzaamheden klaar zijn […]

Gemeente Opsterland lanceert inkoopkalender

Ondernemers krijgen meer inzicht in de verwachte aanbestedingen van de gemeente. Per 6 maart 2014 publiceert de gemeente Opsterland een inkoopkalender op haar website www.opsterland.nl.  De inkoopkalender bestaat uit vooraankondigingen van verwachte aanbestedingen van de gemeente. Ondernemers kunnen de inkoopkalender raadplegen om inzicht te krijgen of de gemeente opdrachten heeft gepland die zij kunnen uitvoeren. […]