Polderhoofdkanaal gaat gewoon open, bezwaarmakers maken geen kans meer

De voorzitter van het Nij Beetster Plaatselijk belang heeft de schop alvast uit de kast gehaald(foto Bart Ledegang)
De voorzitter van het Nij Beetster Plaatselijk Belang, Anko Postma, heeft de schop alvast uit de kast gehaald(foto Bart Ledegang).

Maandagavond heeft de gemeenteraad €860.00,- extra vrij gemaakt voor de heropening van het Polderhoofdkanaalal. Door de vertraging en de gerechtelijke procedures is de prijs voor een open kanaal duurder geworden. Voor deze tegenvaller was vooraf al geld gereserveerd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad maakte niet alleen extra geld vrij, een bijna voltallige raad gaf toestemming om de graafmachines aan het werk te zetten. Ook Rein Suurd die nog maar kort geleden de stekker uit het project wilde halen, draaide bij as een blad aan de boom. Agaath Arends van Opsterlanders stemde tegen.

Een uitgelaten  Sikke Marinus, fractievoorzitter van Opsterlands Belang, verwoordde de blijdschap van Opsterlands Belang als volgt; ‘It is klear, hjoed meie wy as rie de definitive tastimming jaan jaan. Dat is prachtich!. As lid fan dizze gemeenterie, út namme fan Opsterlâns Belang, as Opsterlander en as Beetster sis ik graach…folút ja. Wy kinne los!’

Echt beginnen

Kanaalwethouder Rob Jonkman had tijdens zijn inleidende betoog al duidelijk gemaakt, dat de bezwaarmakers nu geen kans meer maken. Ook hebben eventuele bezwaren geen opschortende werking. Met andere woorden, het graafwerk kan nu echt beginnen.

Richten op de toekomst

Met het gemeenteraadsbesluit komt een slot aan een gebed waar geen einde aan leek te zitten. Marinus wees in zijn betoog in de gemeenteraad nog even naar het moeizame proces van de gewenste heropening van het Polderhoofdkanaal. Hij gaf aan dit hoofdstuk graag te sluiten ‘Opsterlâns Belang sjocht leaver nei it resultaat en nei de takomst.’

Investeren

Tijdens de vergadering gaf Opsterlands Belang aan te willen investeren in het dorp Nij Beets. ‘Fanof hjoed kinne wy konkrete stappen meitsje nei in moaie takomst foar west Opsterlân. Derby moatte betinke dat wy der mei in iepen kanaal allinne net binne. De boatsjefarders moatte harren straks thúsfiele yn Nij Beets en langs de hiele route. De steigers dy´t no opnaam binne yn it plan….. binne derfoar net genôch.’

Aantrekkelijk maken

Opsterlands Belang wil Nij Beets aantrekkelijk maken voor toeristen. Wy sille ek ynfestearje moatte yn Nij Beets. Dat wurdt ek klip en klear oanjûn yn de doarpsfysje fan Nij Beets. It moat foar boatsjeminsken oantreklik wurde om ien as mear nachten yn Nij Beets te bliuwen. Mei in doarpsplein om de nije draaibrêge yn it sintrum fan it doarp, in noflik ferbliuwsgebied tusken kanaal en Iepenloftmuseum It Damshûs soenen wy in earsten al in heul ein komme. Mei oare wurden, de wichtichste hobbel is no nommen, mar dermei binne we der noch net. Wy moatte fierder tinke en fierder gean.’

Communicatie over het project

Tijdens de realisatiefase blijft de gemeente intensief met de betrokkenen en de aanwonenden communiceren. Dit gebeurt onder andere via een klankbordgroep, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, inloopspreekuren, media en de gemeentelijke website. Alle informatie over het project vindt u op de projectpagina.

Gerelateerde berichten

optelsom-raad-state-banen-polderhoofdkanaal-klopt-bus

kanaalfeest-cafe-brege-nij-beets

polderhoofdkanaal-nij-beets-gaat-open

Dit bericht heeft 1 commentaar

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.