Peuterspeelzalen onder toezicht

Timpaan zakt door het ijs

peuterspeelHet blijft rommelen bij de peuterspeelzalen van Timpaanin Opsterland. Uit een inspectie van GGD Fryslân, vlak voor de zomer, blijkt dat zes peuterspeelzalen in de gemeente niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Bij een nieuw onderzoek, dat de komende weken plaatsvindt, moet alles zijn opgelost. Dit meldt het Friesch Dagblad van vandaag.

Het gaat om de peuterspeelzalen Het Prethuis en De Speeldoos in Gorredijk, Boartlik Begjin in Langezwaag, Hummelterp in Ureterp, Krobbe Dobbe in Frieschepalen en ’t Kwetternest in Beetsterzwaag. Bij deze speelzalen gingen veel dingen mis; zo was er te weinig aandacht voor preventieve maatregelen om de gezondheid van de kinderen te waarborgen.

Ook heeft Timpaan verschillende administratieve zaken niet op orde. Er ontbreekt bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag van de medewerkers en het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan alle normen. Daarnaast zouden de ouders te weinig op de hoogte worden gehouden van het beleid van de kinderopvangorganisatie.

Dwangsom
De inspectie vond plaats in de maanden voor de zomervakantie. Burgemeester en wethouders hebben toen per overtreding een termijn bepaald waarbinnen de zaak op orde moet zijn. Gebeurt dat niet, dan legt de gemeente een dwangsom op aan Timpaan.

Inspectie
De overtredingen zijn volgens Timpaan inmiddels opgelost. De komende weken moet bij een nieuwe inspectie blijken of dat inderdaad het geval is.Het is niet de eerste keer dat de Opsterlands peuterspeelzalen slecht scoren. Vorig jaar viel Opsterland bij een controleronde van de Onderwijsinspectie door de mand. Kijk bij kinderopvang-opsterland

Te log
De ouders trokken vorig schooljaar zelf ook al aan de bel over de situatie bij Timpaan. Zij vinden dat de organisatie te groot en te log is geworden. Na tussenkomst van de gemeente zijn beide partijen weer met elkaar in gesprek.

Toekomst
Overigens houden B en W volgende week donderdag in Beetsterzwaag een bijeenkomst voor de ouders. Daar wordt de toekomst van het gemeentelijke peuterspeelzalenbeleid besproken. Deze vergadering werd al voor de vakanties aangekondigd, kijk ook bij peuterspeelzaalwerk-en-kinderopvang-op-de-helling?

Dit bericht heeft 1 commentaar

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.