Jan van Dalen: Wanneer krijgt de burger z’n 4-procent-van-Rob terug?

“Kok heeft ons nooit het Kwartje van Kok terug gegeven. Geeft wethouder Jonkman de burgers van Opsterland wel de 4% van Rob terug?’  Dit vroeg Opsterlands Belang raadslid Jan van Dalen uit Bakkeveen aan de wethouder.

Voor het jaar 2016 moest er meer dan 4 ton worden bezuinigd, dat werd duidelijk bij de begrotingsbehandeling in 2015. Opsterlands Belang spartelde destijds als een ‘duveltje in een vat wijwater’ om die OZB verhoging voor burgers in de door ’t college voorgestelde begroting van van 170 duizend euro tegen te houden. Een motie met andere bezuinigingen haalde het niet, maar een tweede motie die samen met ChristenUnie en CDA haalde het nipt met 1 stem verschil. In die motie werd afgesproken dat als Opsterland de precario belasting mocht houden, de OZB verhoging bij de eerstvolgende begroting zou worden terug gedraaid.

Opsterlands Belang ziet echter dat de financiën voor de gemeente er rooskleurig uitzien. Dus willen we dat eerst deze belasting verhoging voor de burger van 170 duizend euro wordt teruggedraaid. Jan van Dalen zal binnenkort met een motie komen om te proberen de hele raad achter dit voorstel van Opsterlands Belang te krijgen.

 

Geplaatst in Fractie, Nieuws Getagd met , , , ,

Anko Postma wordt voorgedragen als opvolger Piet van Dijk

Op 22 juni 2017 is de fractie van Opsterlands Belang ondersteund door ‘t bestuur tot een unaniem besluit gekomen om Anko Postma (Nij Beets, 45 jaar) voor te dragen als nieuwe wethouder in de mooie gemeente Opsterland namens Opsterlands Belang.

Postma zal wethouder Piet van Dijk opvolgen, die in september 2017 burgemeester wordt in de gemeente Aa en Hunze.

Anko is een boerenzoon, geboren in Zevenhuizen, net over de Opsterlandse gemeentegrens. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is samen met zijn vrouw Esther eigenaar van Aepos, een adviesbureau dat onder andere mensen begeleidt in loopbaanstappen. Hij trekt zich nu uit het bedrijf terug. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van het Opsterlandse Iepenloftspul. In het verleden was Postma onder andere jarenlang voorzitter van Plaatselijk Belang Nij Beets, voorzitter peuterspeelzalen, bestuurder bij openluchtmuseum It Damshus en voorzitter van de samenwerkende musea in Zuid Oost Friesland.

Omdat Postma de huidige partijvoorzitter is van Opsterlands Belang, zal de partij op zoek gaan naar een nieuwe partijvoorzitter.

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland: “Wij gingen voor continuïteit en kwaliteit. Anko heeft dat beide. Zijn verbindende kracht heeft hij al meerdere malen laten zien. We verwachten veel van hem. Ik ben ook blij dat het iemand vanuit onze eigen partij is, er waren meerdere kandidaten.

Geplaatst in Feiten Getagd met , , ,

Bestuur van Opsterlands Belang reageert op het vertrek van haar wethouder Piet van Dijk

In zijn vrije tijd heeft Piet van Dijk het druk met de schappen, geiten en andere dieren. (foto Sietse de Boer)

“Met Piet van Dijk verliezen wij een doortastende wethouder met kennis van zaken. Wij zullen hem missen als mens, collega Opsterlands Belanger en bestuurder. Al is het misschien lastig om nu afscheid te nemen toch vinden wij dit een fantastische kans voor Piet en wij wensen hem alle succes en plezier in Drenthe.

Als bestuur kijken wij met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren en zijn trots dat wij als lokale partij een burgemeester mogen leveren aan de gemeente Aa en Hunze.”

Anko Postma, Ymko de Graaf & Gea de Vries

Geplaatst in Feiten Getagd met , ,

Onze Piet van Dijk wordt burgemeester van Aa en Hunze

Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is vanavond door de gemeenteraad van de Drentse gemeente Aa en Hunze voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Van Dijk (54) is sinds oktober 2012 namens Opsterlands Belang wethouder in Opsterland. Hij maakte in kleinere kring er nooit een geheim van ooit eens burgemeester te willen worden. “En deze gemeente past helemaal. Toen ik in de profielschets las wat voor burgemeester men wilde, dacht ik direct: dit klopt. Men vroeg een vooruitstrevende bestuurder, met een informele stijl en iemand die graag onder de mensen is.”

Van Dijk voelt ook een band met Drenthe, zijn moeder komt uit Assen. “Ik ben in Beetsterzwaag geboren, maar wij luisterden thuis altijd naar Radio Drenthe.” Naar verwachting begint Van Dijk op 14 september in Drenthe. De voordracht moet nog wel worden bekrachtigd.

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang zegt heel trots te zijn. “Je ziet niet zo vaak dat wethouders van lokale partijen burgemeester worden. Je weet dat Piet kwaliteit en ambitie heeft om burgemeester te worden. Je weet dat het een keer gaat komen, maar dit is wel eerder dan gedacht en gehoopt.”

bron Sa24

Geplaatst in Feiten

Ivoren torens opgeblazen door Opsterlands Belang

De titel van ons coalitie akkoord van 2014-2018 luidt “Krêft fan de mienskip”. Dat betekent dat we als gemeenteraad willen dat er goed gebruik gemaakt wordt van de kennis en vaardigheden uit de gemeenschap. Zo zijn het niet langer de ivoren torens uit Beetsterzwaag die weten hoe dorpen ingedeeld kan worden, maar kan juist de betrokken gemeenschap zelf met een plan komen. Door alle kennis van organisaties, inwoners en overheid met elkaar te delen, ontstaan betere plannen…zo is de gedachte.

Dus is het de hoogste tijd voor een bestuurlijk experiment.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , , , , , ,

Willemijn Bruining komt op voor gebruikers medicinale cannabis

Willemijn Bruining heeft een meerderheid van de gemeenteraad in Opsterland achter haar motie gekregen om de nationale regering op te roepen nu eindelijk eens een goede oplossing te vinden voor mensen die medicinale cannabis gebruiken.

 

MOTIE                                                                       

(Artikel 34 Reglement van Orde)

Lees meer ›

Geplaatst in Column's, Fractie, Nieuws Getagd met , , ,

Opsterlands Belang wil een openbaar presidium…en verliest

 

Op 29 maart 2016 heeft Opsterlands Belang er tevergeefst sterk voor gepleit om de presidium vergadering van een openbaar (en indien echt nodig eventueel een besloten deel) te voorzien. Zou blijft de politiek transparant optimaal controleerbaar. Het amendement (aanpassing) werd jammergenoeg door de gehele raad waaronder zich democraten noemende D66, weggestemd.

Dus kunnen pers en burgers niet direct controleren of het presidium van Opsterland (fractievoorzitters waar iedere partij evenveel stemrecht heeft) zich wel alleen met procedures rondom onze raad bezig houdt.

Jammer…wellicht een volgende keer.

 

AMENDEMENT                                                                              

(Artikel 33 Reglement van Orde)

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , ,

Meer macht aan de burger!

“Toen ik fractievoorzitter werd van Opsterlands Belang, deed mijn voorganger me het boek ‘Einde van macht’ van Moisés Naím cadeau. Inderdaad, na de ontzuiling eind vorige eeuw, hebben we nu met, wat ik noem ‘ontsokkeling van de macht’ te maken. In de vorige eeuw wisten de dominee, de meester, de arts en de politicus wat goed voor ons was. In deze eeuw googelen we zelf naar de uitslag van een medische test en gaan we met artsen, docenten en experts in discussie omdat we niet meer blindvaren op hun mening.

Deze ‘ontsokkeling’ is ook aan de politiek niet voorbijgegaan. De rol van onze gemeenteraad is veranderd doordat toevallig in 2002 ook het dualisme werd ingevoerd. Dat bracht een enorme verbetering tot stand; waar vroeger wethouders de gemeenteraad aanstuurden, is sindsdien de gemeenteraad de baas. De tweedeling is niet langer tussen oppositie en coalitie, maar tussen raad en college van burgemeester & wethouders. Niet voor niets dat de Leeuwarder Courant recent abuis sprak over oppositie partijen terwijl de coalitie bedoeld werd. In Opsterland is het verschil nauwelijks zichtbaar. Iets wat, in positieve zin, ook de Commissaris van de Koning opviel.

Lees meer ›

Geplaatst in Column's, Fractie Getagd met , , ,

Opsterlands Belang laat woonlasten dalen: – 8,4 %

Als de inwoners van Opsterland minder belastingen hoeven te betalen, kunnen ze meer geld uitgeven bij de bakker, de slager en andere lokale ondernemers. Om die reden proberen we al jaren de Onroerende Zaak Belasting (OZB) niet te laten stijgen. Het bericht deze week in het Friesch Dagblad laat zien dat onze inspanning werkt 🙂

 

Onroerendezaakbelasting het meest verhoogd op Ameland en in Achtkarspelen Leeuwarden | Huiseigenaren op Ameland betalen dit jaar gemiddeld 7,3 procent meer aan onroerendezaakbelasting dan vorig jaar, gevolgd door Achtkarspelen met een stijging van 5,1 procent. Landelijk gezien is de stijging het sterkst in het Limburgse Beesel met 20,8 procent.

Over het algemeen is de stijging in Fryslân vrij gematigd en vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde van 1,8 procent. Dit komt neer op een stijging van zo’n vijftien euro per jaar per huisbezitter. In Dongeradeel zakt de belasting het meest met een daling van 3,5 procent, gevolgd door Menameradiel met 1,9 en Dantumadiel met 0,4. In de overige Friese gemeenten is sprake van een stijging.

De totale woonlasten stijgen het meest in de Fryske Marren met 3,6 procent, gevolgd door Tytsjerksteradiel met 3,1 procent. In deze gemeenten neemt ook de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens het meest toe. Littenseradiel geeft haar inwoners de meeste korting op de afvalstoffenheffing, wat neerkomt op een verschil van 148 euro. De woonlasten dalen het meest in Opsterland met 8,4 procent, gevolgd door Schiermonnikoog met 2,9 procent.

Landelijk stegen de woonlasten het meest in het Zuid-Hollandse Albrandswaard met 22 procent. Volgens Rob Mulder van de belangenvereniging Eigen Huis komen zulke grote schommelingen voort uit het opheffen van kortingen op heffingen.”

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , ,

Gasboringen? Doe maar vanaf een industrieterrein

Het blijkt dat Vermilion vanuit de boorput bij Langezwaag onder Heerenveen kilometers verderop boort. Als verticale boren een mogelijkheid is, dan is het ook niet nodig om midden in ons mooie landschap boorinstallaties neer te zetten. Immers die kunnen dan net zo goed ook verticaal boren vanaf een industrie terrein.

Opsterlands Belang is trouwens van mening dat: “Geen extra overheidsbanen naar de regio, dan ook geen extra gas uit de bodem van de regio.” 

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten Getagd met , ,