STEM OPSTERLANDS BELANG

Ús Belang

    

Woon je lokaal? Dan stem je lokaal!

Het is prachtig mooi wonen en werken in Opsterland. Van de politiek in Den Haag hoeft iedereen buiten de randstad weinig te verwachten. Gasboringen mogen in 't noorden plaatsvinden zonder compensatie, maar als er overheidsbanen gecreëerd worden, dan komen ze in de randstad en niet in onze mooie provincie. Kortom van landelijke partijen hoeft u weinig te verwachten.

MENSEN

Opsterlands Belang bestaat uit mensen uit onze dorpen. Uit vrijwilligers die niet alleen in de kroeg willen roepen, maar die de handen uit de mouwen steken om Opsterland een nog mooiere en fijnere gemeente te maken om in te werken, te recreëren en te wonen.

OVER ONS

Biografie

Opsterlands Belang (OB) is een lokale politieke partij in de gemeente Opsterland (Fryslân).

‘Bestaande partijregels en structuren belemmeren raadsleden om het Opsterlands belang te dienen.’ Dit zijn de woorden die de Gorredijkster Wietse Veenstra sprak in de raadsvergadering van januari 1970. Hij kondigde aan, niet langer namens de CHU in de raad te willen zitten, maar namens Opsterlands Belang, een door hem zelf opgerichte nieuwe partij. Raadslid Jan de Boer van de Boeren- partij sloot zich bij hem aan. Wietse Veenstra legde tijdens deze gedenkwaardige raadsvergadering de kiem voor de lokale partij, die uitgroeide tot een betrokken en stabiele factor in de raad van Opsterland.

Opsterlands Belang is van meet af aan voor velen een ongewenste eend geweest in de vijver van de Opster- landse politiek. De gevestigde landelijke partijen voorspelden dat het een eendagsvlieg zou zijn. Ze kregen het ongelijk aan hun zijde, zoals ze dat wel vaker hebben. Veenstra was niet alleen een man die in de raad zijn woord goed kon doen, hij werd vooral gewaardeerd door het vele werk dat hij voor mensen verzette. Hij was een rasechte volksvertegenwoordiger, die niet voor niets door de mensen uit zijn omgeving lief kozend de burgemeester van Gorredijk werd genoemd.

Sinds 2010 zijn we de grootste partij in de gemeenteraad van Opsterland. Na de laatste verkiezingen kwam Opsterlands belang met 6 van de 21 zetels als grootste partij terug in de gemeenteraad. Vervolgens heeft Opsterlands Belang het voortouw genomen bij de coalitievorming en hieruit is een akkoord gekomen met het wederom CDA en de ChristenUnie uitgebreid met D66. In september 2015 volgt Dieko van der Harst Sikke Marinus op als fractievoorzitter. Een jaar later, in oktober 2015, volgt Marcel van Opzeeland Dieko van der Harst op als fractievoorzitter. In 2017 is wethouder Piet van Dijk benoemd tot burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. Hij is opgevolgd als wethouder door Anko Postma uit Nij Beets.

Personal Info

  •   +31 6 5152 0879
  •   Beakendyk 4 9248 WP Siegerswoude
  •   OpsterlandsBelang@gmail.com.

CONTACT

Neem via het onderstaande formulier contact met ons op.

NIEUWS

Algemene beschouwingen begroting 2018

  Samen ’t Goede leven in Opsterland nog beter maken!   Dat is het doel van Opsterlands Belang. Maar hoe pak je dat aan? ·      Daarvoor zullen we eerst moeten bespreken wat er de afgelopen 4 jaar allemaal is gebeurd. ·      Vervolgens zullen we aangeven wat we voor onze inwoners willen verbeteren. ·      En tenslotte […]

Cash voor Bakkeveen

Bron Sa24 Opsterlands Belang wil graag van het college van B en W weten wat zij er aan doet om te zorgen dat de pinautomaat terugkomt. Na de plofkraak van vorige week, moet Bakkeveen het nog altijd doen zonder pinautomaat. Het is ook nog niet duidelijk of, waar en wanneer er een pinautomaat terugkomt. “Bakkeveen […]

Opsterlands Belang: Burgers gaven zelf aan St.Maarten

De ramp in Sint Maarten is dramatisch voor de inwoners van Sint Maarten. Vele Nederlanders hebben geld gegeven en ook de nationale overheid zal haar bijdrage doen om Sint Maarten er weer bovenop te helpen. Opsterlands Belang vindt dat het geen taak is van een gemeenteraad om te helpen bij Internationale rampen. Inwoners geven zelf […]

Opsterlands Belang vragen over plannen de Skâns

Alle betrokken partijen zijn het eens zijn over het project en hebben daarom een Letter-of-Intent ondertekend. Prachtig, maar Opsterlands Belang wil echter niet dat de gemeente op gaat draaien voor eventuele financiële tekorten. Dus hebben we samen met onze coalitiepartner het volgende gevraagd: “De fracties van CDA, ChristenUnie en Opsterlands Belang zijn positief verrast dat […]

Een nieuwe wethouder

Beste mensen van Opsterland, Vijf jaar geleden werd Piet van Dijk door Opsterlands Belang voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Opsterland. Nu, vijf jaar later is het project Gorredijk Centrum Oost gerealiseerd, staat Dúnsân Bakkeveen en varen er boten door het PHK. Dit waren de zichtbare onderwerpen waarmee Piet van Dijk zich bezig heeft […]

Opsterlands Belang: ‘Gebruik maairobots op sportvelden’

Bron : De Woudklank BEETSTERZWAAG – Opsterlands Belang wil dat de gemeente Opsterland maairobots op de sportvelden gaat gebruiken, in plaats van het opnieuw aanbesteden van het maaien van de velden. Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland: ,,Recent werd duidelijk dat Opsterland het maaien van sportvelden opnieuw zal moeten aanbesteden. Opsterlands Belang, de grootste partij in Opsterland, […]

Schriftelijke vragen Opsterlands Belang over compensatie gebieden PHK

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN   (Artikel 39 Reglement van Orde)     Datum:   7 juli 2017 Steller vragen: Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang) Onderwerp:   Open houden Polderhoofdkanaal Aanleiding: Opsterlands Belang wil het Polderhoofdkanaal bevaarbaar houden. De gemeenteraad van Opsterland heeft miljoenen geïnvesteerd in de heropening van het Polder Hoofd Kanaal. Ons hebben geluiden bereikt […]

Universiteit Groningen: “Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency.”

Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. ‘Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter’, zegt onderzoeker bij Pro Facto in Groningen en promovendus  Bieuwe Geertsema. Drijfzand Minister Plasterk dacht bij zijn aantreden een miljard te […]

Opsterlands Belang: Daders vernieling speeltuin draaien zelf op voor de kosten!

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland stelde vanavond de volgende vraag: Recent zijn er stevige vernielingen gepleegd in een nieuwe Speeltuin in Ureterp en in ’t dorp Bakkeveen. Afgelopen weekeinde was ’t raak in Sparjebird en de speeltuin bij Talant in Beetsterzwaag waar bewoners van Talant en kinderen van heinde en verre samen komen spelen. Volgens het […]

Jan van Dalen: Wanneer krijgt de burger z’n 4-procent-van-Rob terug?

“Kok heeft ons nooit het Kwartje van Kok terug gegeven. Geeft wethouder Jonkman de burgers van Opsterland wel de 4% van Rob terug?’  Dit vroeg Opsterlands Belang raadslid Jan van Dalen uit Bakkeveen aan de wethouder. Voor het jaar 2016 moest er meer dan 4 ton worden bezuinigd, dat werd duidelijk bij de begrotingsbehandeling in 2015. Opsterlands Belang spartelde destijds […]