Opsterlandse Raadswerkgroep kijkt in de keuken van Tytsjerksteradiel

 

tietOnlangs woonden een aantal raadsleden uit Opsterland een raadsvergadering bij in Tytsjerksteradiel. Onder hen was Dieko van der Harst van Opsterlands Belang. Doel van het bezoek was, om ervaring op te doen met de wijze van vergaderen in de collega-gemeenteraad.

In Opsterland vergadert de gemeenteraad 1 keer in de maand. Daarnaast vergaderen de raadsleden nog in twee verschillende commissies. De commissievergadering zijn bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering. 

In Tytsjerksteradiel vergadert de raad slechts 1 keer in de maand. Aparte commissievergaderingen kennen ze daar niet. De raadsvergadering bestaat er uit een informerend/voorbereidend deel, een opiniërend gedeelte en de besluitvorming.

Veel insprekers

Dieko van der Harst heeft het vergadersysteem in Tytsjerksteradiel al positief ervaren;’Ik vond het een leuke avond en mooi om te zien dat er zoveel insprekers waren.’

Te weinig

Eén avond in de maand lijkt Dieko overigens wat weinig.’ Naarmate de avond langer duurde namen de onderlinge irritaties wat toe en werden onderwerpen wat onderbelicht. Wat ik hieruit afleid is dat op deze manier van vergaderen en de frequentie van 1 x per maand ervoor zorgt dat de agenda gauw te vol is en de avond te lang duurt. Beter is dan om toch twee raadsvergaderingen per maand te houden.’

Minder voorgekauwd

‘Het opiniërend gedeelte waarin het college en ambtenaren vragend richting aangeven, waarop de fracties kunnen reageren en bijsturen sprak mij zeer aan. Deze reacties worden dan verwerkt en zo gaat het proces verder. In mijn optiek een zeer goede werkwijze die meer recht doet aan de (kaderstellende) raad. Zo krijg je minder volledig voorgekauwde raadsvoorstellen en bijlagen,’zo vindt Dieko.

Goede indruk

‘De rol van het college die de mogelijkheid had om te reageren na elke behandelingsronde kwam goed en natuurlijk over. Hiermee krijg je toch wat meer wisselwerking tussen raad en college wat hier niet ten koste ging van het onderling debat van de fracties.’Al met al hield Dieko een goede indruk over aan zijn bezoek in Tytsjerksteradiel.

Advies aan de raad

Dieko maakt net als vier andere raadsleden deel uit van de raadswerkgroep Lokaal Bestuur. Deze werkgroep houdt de wijze van vergaderen en besturn regelmatig tegen het licht. De werkgroep brengt advies uit aan de gemeenteraad.

Gerelateerde site

www.t-diel.nl

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.