Nieuwe overheidsinstellingen alleen in krimpgebieden

images-4LC , te gast voorjaar 2015 –

Waar de markt te kort schiet, hoort een overheid in te grijpen. Echter onze pragmatische overheid lijkt vooral op incidenten met grote electorale druk te reageren en steeds minder principieel. Dus dringt ’t geluid vanuit onze regio sinds 35 jaar steeds moeilijker door in Den Haag.

Sinds de jaren ’80 verkoopt die zelfde overheid haar bedrijven die in de regio werkzaam waren, aan de markt. Dat heeft ons lage tarieven en veel innovatie opgeleverd. Maar ’t nadeel is dat sindsdien wel het belang van het kapitaal boven ’t maatschappelijk belang gaat. Dus zagen we KPN, maar ook Ziggo vertrekken uit Groningen naar respectievelijk Den Haag en Utrecht.

Een ieder die wel eens door het lege midden van de VS is gereisd of een ieder die door pittoreske dorpjes in het vergrijsde en lege platteland van Frankrijk is gereisd, weet wat ons te wachten staat : De mooiste huizen op ’t platteland voor een habbekrats gevuld met achtergelaten bejaarden die met hun strot aan een hypotheekschuld vast zitten geketend.

Als doekje voor ’t bloeden gooit Den Haag af en toe een afgekloven bot in de vorm van enkele miljoenen subsidie naar ’t noorden toe. Provinciale bestuurders maken met die abstracte bedragen de sier, Maar de subsidie is als de kleding in ’t sprookje ‘De kleren van de keizer’. Voorbeeld is de PvdA die bij monde van de goedlachse lijsttrekker Jannewietske de Vries beweert dat zij de afgelopen vier jaar vanuit de provincie banengroei heeft gecreëerd.  Jammer genoeg brengen de grafieken van ’t CBS de naakte waarheid aan ’t licht : De werkloosheid was vorig jaar in Fryslân met 9,2% bijna 53% hoger dan in 2010.

Oplossing

Gelukkig is de oplossing simpel en doeltreffend: Nieuwe overheidsinstellingen zouden voortaan alleen in krimpgebieden gevestigd moeten worden. Immers de overheid is van álle Nederlanders. Dus hebben niet alleen (rand)stedelingen recht op overheidsbanen, maar hebben juist de regio’s waar bedrijven wegtrekken, recht op die overheidsbanen.

Het CJIB (van uw verkeersboetes) in Leeuwarden heeft een budget van 250 miljoen per jaar. Dat betekent dat iedere vier jaar 1 Miljard euro Leeuwarden binnenstroomt in de vorm van banen, kantoren en schoonmaakpersoneel. Dat zet meer zoden aan de dijk dan een paar miljoen abstracte subsidie.

Tijdens de verkiezingsdebatten voor Provinciale Staten pochen nationale politieke partijen graag over de invloed die ze in Den Haag hebben. Welnu, provinciale politici, toont alstublieft uw invloed. Met uw kracht moet ’t lukken om nieuwe overheidsinstellingen voortaan te vestigen in krimpgebieden in plaats van de huidige ivoren wolkenkrabbers voor ambtenaren in Den Haag.

 

Marcel van Opzeeland

Provinciale kiezer

Siegerswoude

Mopzeela@gmail.com