Geen hertelling stemmen Opsterland

stemmenDe wens van Opsterlanders om de stemmen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen wordt niet ingewilligd. Fractievoorzitter Johan Sieswerda kreeg maandagavond zijn raadscollega’s niet zover, dat ze mee gingen in zijn verzoek.

Opsterlanders en de PvdA waren voor de verkiezingen een lijstverbinding aangegaan. De voorlopige uitslag op de verkiezingsavond wees uit, dat dit in het voordeel van 0psterlanders uit zou vallen. Bij de definitieve uitslag bleek dat Sieswerda en de zijnen 1 stem te kort kwamen voor een restzetel. De PvdA ging er met de zetel vandoor.

In eerste instantie ging Opsterlanders akkoord met de uitslag. Sieswerda kwam daar op terug, toen bleek dat een drietal andere gemeenten een hertelling instellen vanwege dergelijke minieme verschillen.

Sleat

Wat andere gemeenten doen, bleek maandagavond tijdens de raadsvergadering geen overtuigend argument. ´As in oar yn de sleat springt, hoege wy it noch net te dwaan,´zei Sikke Marinus. Tijdens de verkiezingen in Opsterland zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Volgens het proces verbaal dat opgemaakt is naar aanleiding van de stemronde, is alles perfect verlopen.

Snelle telling

Het verschil tussen de eerste en tweede telling laat zich gemakkelijk verklaren. De eerste telling werd per partij uitgevoerd. Deze snelle telling gebeurde om eerder zicht op de uitslag te krijgen. Na deze eerste telling op de verkiezingsavond werden de stemmen nogmaals geteld, deze keer per kandidaat.

Zorgvuldige telling

De twee tellingen zijn verlopen volgens de vastgestelde procedure. Dat de tweede, zorgvuldiger, telling een licht andere uitslag geeft, komt vaker voor. Op zich is dat geen reden om tot hertelling over te gaan. Voor Opsterlanders waren de druiven zuur. Dachten ze eerst nog met twee zetel in de raad terug te komen, de tweede telling hield hen op één. Nu er geen hertelling komt, blijft dit zo.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.