02 Wonen en werken 2100 Woonbeleid 2 68201010 Stimulering woningmarktmonitor
68201011 Stimulering contingent
68202000 Woningwetleningen
68202050 Woningbehoefte onderzoek
68202051 Regio: BWS
68204000 Duurzaam bouwen
68209000 Woningontruimingen
68209010 Overige kosten volkshuisvesting
3 68101024 Monitoring woonplan
68204004 Subsidie afkoppelen regenwater particulieren
2101 Herstructurering 2 62102032 Woonplan
68211010 Dorpsvernieuwing,beleidsadvisering
68213000 Projecten dorpsv-onderzoek en voorontwerp
68213001 Projecten dorpsvn. -ontwerp en besluitvorming
68213002 Projecten dorpsverniewing uitvoering
3 68101021 Woonplan De Vlecke GK
68101022 Herstructurering Vlaslaan BG
68101023 Woonplan De Stokerij GK
68101025 Digitalisering bestemmingsplannen
68101033 Centrum Gorredijk
68101034 Weibuorren/Lijteplein Ureterp
68211000 Dorpsvernieuwing
2102 Stimuleringsmaatregelen 2 68201025 Startersleningen
2103 Bouwvergunningverlening 3 68221030 Bouwvergunningen,juridische adviezen
68223000 Leges bouwvergunningen regulier
68223002 Leges sloopvergunningen
68223003 Leges vrijstelling art. 15
68223004 Leges vrijstelling art. 17
68223005 Leges vrijstelling art. 11
68223006 Leges bouwvergunningen licht
68223011 Leges niet ontvankelijke aanvraag
68223012 Leges niet ontvankelijke aanvraag
68223013 Leges clandestiene bouw
68223020 Leges art. 19
2104 Monumentenzorg 2 65421020 Advisering Hus en Hiem
3 65422000 Torens
65422020 Klokkestoelen
2200 Economisch Beleid 3 63101000 Promotie gemeente,beleidsadviezen
63101010 Promotie gemeente,beurzen
63101020 Promotie gemeente,werkgelegenheid
63101040 Promotie gemeente,deelname A7-zone
63101050 Convenant A-7 Zone
63104010 Bedrijvenpark
2201 Bedrijvencontacten 3 63101015 Bedrijfscontacten
2300 Ruimtelijk Beleid 2 68101000 Bestemmingsplannen
68101001 Bestemmingsplan Buitengebied
68101005 Juridische advisering ruimtelijk beleid
68101031 Planschade
68101060 Gemeentelijke welstandsnota
68102000 Begroting komplannen overige dorpen
3 68101071 Vrijkomende boerderijen
68101072 TaakstellingFTE gebiedsontw. 2014 ev
68101073 Ontwikkelen ruimte visie Drachten Zuid
68101074 Ruimtelijke ontwikkeling Olterterp
68101075 Recreatieve ontwikkeling Bakkeveen
68101076 Ontwikkeling Riper gebiedsvisie
2500 Dorpenbeleid 2 60029001 Dorpenbeleid
60029002 Timpaan dorpenbeleid

Leave a Reply

Your email address will not be published.