03 Ontspannen 3100 Dorspaccomodaties 3 65801000 De Skans
65801030 De Skans, onderhoud
66303000 MFC Bakkeveen
66303010 MFC Ureterp
66303011 MFC Ureterp,onderhoudvergoeding
66303020 MFC Wijnjewoude
66307000 Dorpshuizen
66307011 Dorpshuizen,advisering onderhoud
3101 Vrijwilligersbeleid 2 66301000 Sociaal cultureel werk
66301010 Timpaan Vrijwilligersbeleid
66302030 Oudejaarsaktiviteiten
66302040 Vrijwilligersbeleid
3110 Amateuristische kunstbeoefening 3 65401000 Kunst, advisering
65402000 Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen
65402010 Federatie Opsterlandse Zangverenigingen
65402020 Federatie Opsterlandse Gospelgroepen
65402030 Federatie Opsterlandse Toneelverenigingen
65402040 Opsterlandse Strijkersensembles
65402050 Iepenloftspul
65402060 Spijkerpakkenband
65403000 Amateuristische kunstbeoefening,beleidsadvisering
3111 Cultuurpromotie 3 65405010 Cultuur: overige uitgaven
65405015 Frysk Taalbelied
3112 Openbare Bibliotheek 3 63103070 Bibliotheek Gorredijk
65101000 Openbare bibliotheek
3113 Cultuur en muziekonderwijs 3 65111010 Cultuureducatie
65112020 Muziekschool BG
3114 Musea 3 65411000 Oudheidkunde/musea
65412000 Subsidie streekmuseum
65412010 Subsidie Damshus
65412020 Museum Opsterlan GK
3200 Ontwikkeling Sportvelden 3 65301000 Sportvelden
3201 Beheer en onderhoud Sportvelden 3 65301010 Beheer sportvelden
65301020 Onderhoud sportvelden
3202 Verhuur sportvelden 3 65301100 Verhuur sportvelden
3203 Beheer en Onderhoud Gymnastieklokalen 2 65302030 Gymlokalen, gymmateriaal
3 65302000 Gymlokalen
65302020 Gymlokalen
65302055 Gymlokaal Bakkeveen
65302065 Gymlokaal Gorredijk (Flambou)
65302085 Gymlokaal Nij Beets
65302095 Gymlokaal Tijnje
3204 Sportzaal Langezwaag 3 65303010 Sportzaal Langezwaag
3205 Sport- en recreatiecentrum Kortezwaag 3 65303000 Sportcentrum Gorredijk
3206 Overige Sportzaken 3 65304000 Zwembaden, beleidsadvisering
65304010 Natuurzwembad Hemrik
65304020 Natuurzwembad Nij Beets
65304030 Natuurzwembad Tijnje
65304050 Combinatiefuncties Onderwijs en Sport
3207 Sportpromotie 3 65307010 Project Breedtesportimpuls & NASB
3220 Recreatie 3 65611000 Kermissen
65611010 Festiviteiten
65612000 Recreatie en toerisme
65612010 Openluchtrecreatie,beleidsadvisering
65612020 Kansen Benutten
65612030 Overstapplaatsen turfroute
65613000 VVV Opsterland
65613041 Onderhoud speeltuinen
65613042 Onderhoud speeltuinen Uitvoering
65614010 Water recreatie,afvalkontainers
65614020 Marrekrite
65614030 Lanwetterknooppunt
65615005 Kunst-,cultuur- en recreatieve routes
65615021 Rekr.fietspaden,bewegwijzering Uitvoering
65616000 Parkeer-  en picknickplaatsen
65616001 Parkeer- en picknickplaatsen Uitvoering
65616010 Afvalbakken
69203000 Toeristenbelasting

Leave a Reply

Your email address will not be published.