04 Leren 4100 Openbaar Basisonderwijs 3 64202600 O.b.o. tuinonderhoud
4102 Openbare scholengemeenschap 2 64603000 Overige kosten/inkomsten BHS
3 64602000 Openbare scholengemeenschap BHS
4103 Lokaal Bestuurlijke Onderwijstaken 2 64802004 Aktiviteiten LOAB
64803003 Centrale opvang vroegtijdige schoolverlaters
64806000 Verbreding VVE (voorheen GOA)
3 64802003 Anne Frank krant
64803001 Leerplichtwet/RMC/G.O.A.
64803002 Uitvoering leerplichtwet
4200 Huisvesting onderwijs 2 64201000 O.b.o. huisvesting (incl. ingr oh)
64201005 Openbaar onderwijs, vervangende nieuwbouw
64201100 O.b.o. ingrijpend onderhoud
64211000 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting
64211002 Bijzonder onderwijs, Nieuwbouw
64211100 Bijzonder onderwijs ingrijpend onderhoud
64311000 Bijzonder speciaal onderwijs, huisvesting
64311100 Ingrijpend onderhoud Lyndensteyn
64601000 Huisvesting/gebouwen
64801000 Algemene kosten huisvesting
3 64201200 Schaderisico enz. algemeen
4300 Peuterspeelzalen/VVE 2 66511000 Peuterspeelzaalwerk
4301 Kinderopvang 2 66501010 Toverbal Kinderopvang
66502011 Toezicht gastouder/kindercentra

Leave a Reply

Your email address will not be published.