Programma Product Taak Grootboeknr
01 Besturen 1100 Raad en Commissies 2 60011037 Vermindering aantal politieke ambtsdragers
3 60013000 Raadscommissies
60014010 Algemeen budget raad
60014011 Videonotulering raadsvergaderingen
60014015 Overige kosten raad
1101 Griffie 2 60024005 Ondersteuning raad
60024010 Opleiding griffie
1104 Burgemeester en Wethouders 3 60014000 Representatiekosten b. en w. algemeen
60014001 Organisatie evenementen,conferenties,openingen e.d
60014003 Public relations
60014004 Relatiegeschenken
60014009 Bloemen gemeentehuis
1105 Bestuursondersteuning 3 60015024 Invoeren dienstverleningsconcept
60022040 Bestuursondersteuning Ontwikkeling
60022050 Bestuursondersteuning Publiekszaken
60025000 Algemeen bestuurlijke adviezen
60026000 Lidmaatschappen
60026100 P10
60026101 Strategische samenwerking OWO
60027000 Voorlichting
60027001 Communicatie algemeen
60027002 Externe betrekkingen
60027003 Onderhoud website
60027010 Voorlichting via de Woudklank
60028021 Secretariaat college
1106 Burgerzaken 3 60031000 Beleidsadvisering Publiekszaken
60036000 Personeel derden
1200 Mondiaal Beleid 3 65121000 Mondiaal beleid
65122000 Tumba
65122010 Mondiaal beleid,overige kosten
1400 Veiligheidsbeleving 2 61004000 Dorpswachten
61004100 Burgernet
3 63106000 Weekmarkten (lasten)
63106100 Weekmarkten (baten)
63107010 Jaarmarkt Gorredijk (lasten)
63107011 Jaarmarkt Gorredijk
63107020 Jaarmarkt Beetsterzwaag (lasten)
63107021 Jaarmarkt Beesterzwaag
63107110 G’dijk jaarmarkten (baten)
63107120 B’zwaag jaarmarkt (baten)
1401 Openbare Orde 3 61001000 Vergunningen APV
61003000 Opvang (zwerf)dieren
61003010 Ijswegencentrales
1502 Preventie Brandweer 2 61202005 Preventie
1503 Preparatie Brandweer 2 61205110 Bedrijfsvoering materiaal
61206000 Brandkranen
1505 Nazorg Brandweer 2 61201045 Nazorg
1506 Bedrijfsvoering Brandweer 2 61201015 Brandweer, bedrijfsvoering
61204000 Brandweerkazernes
61204001 Management bedrijfsvoering
61204005 Bedrijfsvoering brandweerkazernes
3 61204003 Project versterking brandweer bedrijfsvoering
1507 Regio Brandweer 2 61207000 Regionale brandweer
1600 Handhaving 2 67232011 Handhaving algemeen

Leave a Reply

Your email address will not be published.