Ex-raadslid Sikke Marinus : ‘Ik bin dom west’

wie-zijn-billen-verbrandt-moet-op-de-blaren-zittenSikke Marinus heeft eind februari 2016 na 14 jaar de gemeenteraad van Opsterland verlaten. Dat is gebeurt zonder een afscheid zoals dat gebruikelijk is. Sikke wilde geen afscheid omdat hij in afwachting was van het rapport Berenschot dat de samenwerking van de gemeente met Springth (het bedrijfje van Hammie Marinus) onderzocht. Springth zorgt ervoor dat jongeren die zowel een Wet Maatschappelijke Ondersteuning indicatie hebben en werkloos thuis zitten, weer een rol in de maatschappij/baan krijgen. Dat doen ze heel innovatief en succesvol want al meerdere personen hebben zo een baan gevonden. Sikke hielp mee als vrijwilliger bij het bedrijfje van zijn vrouw Hammie Marinus. Echter, je mag als raadslid niet lobbyen voor een bedrijfje van je eigen vrouw of je als vertegenwoordiger van dat bedrijfje op het gemeentehuis melden.

“Op het verkeerde been gezet”

De kwestie werd eind september 2015 in het presidium besproken en de burgemeester gaf toen aan dat “De voorzitter (burgemeester  red.) heeft e.e.a. juridisch laten uitzoeken en juridisch gezien is er geen beletsel voor deze situatie. Er is afgesproken dat na afronding van de pilot (in 2016 red.) en bij het doorgaan van inhuren Springth door gemeente, Sikke Marinus een keuze maakt hoe de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.”

Naar aanleiding van die presidiumvergadering eind september 2015 heeft de kersverse fractievoorzitter van Opsterlands Belang Marcel van Opzeeland een gesprek met Sikke Marinus waarin hij Sikke vraagt om te overwegen zijn zetel op te geven. Sikke gaf daarop aan dat hij niet vanwege Springth maar om gezondheidsredenen zijn zetel zal opgeven. Wanneer vervolgens de eerste artikelen in de Leeuwarder Courant over zijn betrokkenheid bij Springth verschijnen, blijft Sikke er mede door het antwoord van de burgemeester en de VNG bij dat hij niet vanwege Springth wil opstappen en stelt hij zijn afscheid daarom zelfs uit tot eind februari 2016. Nu blijkt maanden later na een extern onderzoek dan toch dat Sikke in strijd handelde met de gemeentewet.

‘Ik bin dom west’

Sa24 schrijft dat toen Sikke Marinus zijn eigen mailtjes in het integriteitsrapport van Berenschot terugzag, hij schrok. “Ik hie it sa net dwaan moatten. Ik bin dom west. It rapport beskriuwt it sa’t it is. Dit docht sear.”

Over hoe het dan toch zover heeft kunnen komen, is het oud-raadslid van Opsterlands Belang ook helder. “At jo midden yn it proses sitte, dan ha jo gjin sicht op dizze saken. No’t alles op in rychje stiet, skrik ik der ek fan. Ik bin ferbline troch it doel dat ik neistribbe. At dit oer in oar gien wie, wie ik ek yn de heechste beam klom.” Volgens Marinus is er tijdens de hele aanloop naar de pilot nooit onduidelijkheid geweest over zijn petten en mogelijke belangenverstrengeling. “Ik neam dat faak. Amtners hiene oanjaan kind dat se it der net mei iens wiene. Dat ha se tsjinoer my net dien, mar miskien doart net eltsenien te sizzen wat se fiele.”

De antwoorden op de door de burgemeester en de griffier aan de VNG gestelde vragen over mogelijke belangenverstrengeling waren september vorig jaar voor Marinus medebepalend om aan te blijven. “Konklúzje wie doe dat der neat mis wie. Wie dat wol sa west, dan hie ik it riedswurk doe akút dellein.” Inmiddels heeft Sikke Marinus vanwege zijn gezondheid wel afscheid genomen als raadslid.

“Het helpen past helemaal bij Sikke, maar op deze manier mag het niet.”

Marcel van Opzeeland (fractievoorzitter van Opsterlands Belang) zegt daarover in de Sa24 : “De rol van Sikke Marinus past in zijn gedrevenheid om de wereld voortdurend een klein beetje beter te maken. Maar hij is nu duidelijk over de schreef gegaan. Het helpen past helemaal bij Sikke, maar op deze manier mag het niet.” Het stoort Van Opzeeland dat Marinus tegenover de fractie van OB heeft verklaard nooit gelobbyd te hebben voor Springth. “En dat blijkt anders te zitten. Dat is nogal wat. Verder hebben de positieve antwoorden van de VNG op de vragen van de griffier en de burgemeester ons op het verkeerde been gezet. Hoe dat heeft kunnen gebeuren houdt mij erg bezig.”

29 maart 2016 zal de gemeenteraad hierover debatteren en zullen er conclusies getrokken worden wat er gedaan kan worden om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Lees het volledige rapport hier : Berenschot

Dit bericht heeft 1 commentaar

  1. Petra DeBoer

    Ook al zeg je 100 x “ik zit hier met twee petten”, dan nog ben je heel fout bezig en je weet dan heel goed dat je fout bent. Dat is berekenend kijken hoever je komt. Gelukkig archiveert de gemeente Opsterland alle in- en uitgaande mails en kan een ieder in het rapport lezen waar dhr. Marinus mee bezig was, en dat hij ambtenaren uitnodigde voor een etentje is helemaal het toppunt van niet integer handelen.
    Complimenten voor de betreffende ambtenaren dat ze daar niet op in zijn gegaan.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.